Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Subsidie voor nieuwe elektronische comm.technieken

SUBSIDIE VOOR NIEUWE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIETECHNIEKEN

Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat stelt drie miljoen gulden (euro 1.361.340,65) beschikbaar voor de bevordering van de marktintroductie van nieuwe elektronische
communicatietechnieken.

De .Beleidsregel subsidies elektronische communicatie (SEC). is ontworpen om een financiële impuls te geven aan nieuwe elektronische communicatietechnieken. In de praktijk worden nieuwe technieken vaak omgeven door allerlei onzekerheden waardoor marktpartijen een afwachtende houding aannemen, die de introductie en het gebruik van de nieuwe techniek belemmert. Voorbeelden zijn onzekerheden over de toepassingen, specifieke marktomstandigheden en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor aanbieders van diensten en inhoud. Het ministerie wil met de beleidsregel dit type situaties doorbreken.

De subsidie is eerder aangekondigd in de kabinetsnota.s .De Digitale Delta. en .Netwerken in de Delta.. De looptijd van de regeling is in beginsel vier jaar. Voor 2001 is drie miljoen gulden beschikbaar. Voor de subsidies komen drie soorten projecten in aanmerking.

a) Haalbaarheidsprojecten (50% subsidie tot maximaal NLG 350.000 of EURO 158.823).
b) Demonstratieprojecten (25% subsidie tot maximaal NLG 200.000 of EURO 90.756).
c) Kennisoverdrachtprojecten (80% subsidie tot maximaal NLG 300.000 of EURO 136.134).

Voorwaarde is dat de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingverband dat tenminste voldoet aan de volgende criteria:

. eenderde van het samenwerkingsverband bestaat uit deelnemers die behoren tot het MKB .
en
. ten minste één deelnemer is een (aanstaande) aanbieder van een geavanceerd elektronisch communicatienetwerk.
en
. ten minste één deelnemer is een dienstenaanbieder of een technologie-ontwikkelaar .

Vanaf 14 oktober kunnen de aanvraagformulieren van de website van Senter worden
gedownload (www.senter.nl). De sluitingsdatum voor de aanvragen is 14 januari 2002.

Deel: ' Subsidie voor nieuwe elektronische communicatietechnieken '
Lees ook