expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW:Subsidie proj. leiden tot reintegr. arbeidsge

Nr. 99/15

12 februari 1999

Subsidie voor projecten die leiden tot (re)integratie van arbeidsgehandicapten

Er is dit jaar 1,2 miljoen gulden aan subsidies beschikbaar voor projecten die erop zijn gericht door innovatieve werkaanpassingen arbeidsongeschiktheid te voorkomen of arbeidsgehandicapten versneld weer aan het werk te helpen. De projecten moeten een bijdrage leveren aan het beleid om door verbetering van de arbeidsomstandigheden ziekteverzuim te voorkomen en instroom in de WAO te beperken.

De subsidies worden verleend in het kader van het programma .Technologie & samenleving; (re)ïntegratie van arbeidsgehandicapten., waarin de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport participeren. Ook werkgevers- en werknemersorganisaties, uitvoerende instellingen op het terrein van de sociale zekerheid en vertegenwoordigers van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen nemen deel in het programma. Uitgangspunt van het programma is om nieuwe of bestaande technologieën in te zetten voor materiële werkaanpassingen zoals persoonlijke hulpmiddelen, speciaal gereedschap en aanpassingen aan meubilair, machines of werkruimten en gebouwen. Het gaat om innovatieve producten, wat betekent dat een soortgelijk product nog niet verkrijgbaar is.

Het programma Technologie & samenleving; (re)ïntegratie van arbeidsgehandicapten sluit aan bij het Plan van aanpak WAO van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan gaat uit van drie lijnen: verbetering van de medische keuringspraktijk, een snellere reïntegratie van arbeidsgehandicapten en een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Organisaties of instellingen die voor de subsidie in aanmerking willen komen, kunnen vanaf eind april een aanvraag indienen bij Senter, de uitvoerende organisatie van het programma. Voorstellen voor producten die breed toepasbaar zijn - ook voor gezonde mensen - hebben de voorkeur. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de kosten met een maximum van f 200.000,- per project. Een gebruikerstest dient onderdeel te zijn van elk project.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


12 feb 99 14:31

Deel: ' Subsidie voor projecten (re)integratie arbeidsgehandicapten '
Lees ook