Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuwsarchief Persberichten Toespraken Dossiers Brieven aan de Tweede Kamer Organisatie

Subsidie voor projecten ter vermindering van uitstoot CO2

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ruim 2,1 miljoen euro subsidie toegekend aan 22 projecten die erop gericht zijn de uitstoot van CO2 in het goederenvervoer terug te dringen. De goederenvervoersector investeert zelf 24 miljoen euro in deze projecten. Jaarlijks besparen de projecten gezamenlijk een uitstoot van 18.454 ton CO2.
Hiermee dragen de projecten bij aan de Nederlandse klimaatdoelstelling van de komende jaren. Bedrijven konden van mei tot september 2002 bij het Projectbureau CO2-reductieplan projectvoorstellen indienen die meer dan 1.000 ton CO2-reductie opleveren. Daarvoor was door het ministerie ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Opvallend is dat er veel initiatieven uit de binnenvaartsector zijn aangemeld. Klik voor meer informatie door naar het
persbericht

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie voor projecten ter vermindering van uitstoot CO2 '
Lees ook