Gemeente Tilburg


23-2-99

Ruim 590.000 voor restauratie van zeven Tilburgse rijkmonumenten

Ontwerp-Provinciaal Uitvoeringsprogramma 1999-2004

De gemeente Tilburg is positief over het ontwerp Provinciaal Uitvoeringsprogramma 1999-2004. Voor het budgetjaar 2004 staat hierin een subsidie van ruim 590.000 genoemd voor de restauratie van zeven Tilburgse rijksmonumenten. Nog niet eerder is in Tilburg zo'n hoog budget (uit de reguliere regeling) voor de restauratie van rijksmonumenten in het vooruitzicht gesteld.

Zeven concrete projecten
De provincie heeft in januari 1999 het ontwerp-programma voor de periode 1999-2004 vastgesteld en aan alle niet-budgethoudende gemeenten in Noord-Brabant voorgelegd. Het hierin genoemde budget voor Tilburg van ruim 590.000 is gekoppeld aan concrete, in sommige gevallen (bijna) afgeronde projecten. De drie meest aansprekende projecten zijn de volledige afwikkeling van de inmiddels voltooide restauratie van kerk en orgel van de H. Lambertus in Udenhout, de start van de restauratie van de villa aan de Bisschop Zwijsenstraat 5 en de restauratie van de synagoge aan de Willem II-straat. De andere projecten zijn 't Zwaantje 24, St. Josephstraat 122, Goirkestraat 88-96 (schoorsteen) en Schoorstraat 14 (kasteel De Strijdhoef). De provincie is met dit programma de afspraken nagekomen die in 1998 zijn gemaakt nav. opmerkingen van de gemeente Tilburg. Van belang is nu de lopende projecten goed af te wikkelen en nieuwe projecten te starten. De provincie zal het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 1999-2004 in maart 1999 definitief vaststellen.

Restauratie van rijkmonumenten in Tilburg
Sinds de invoering in 1997 van een nieuwe rijkssubsidieregeling is Tilburg geen budgetbeheerder meer voor de restauratie van rijksmonumenten. De gemeenteraad stelt nu jaarlijks een prioriteitenlijst vast en dient deze vervolgens in bij de provincie, die daarop een uitvoeringsprogramma vaststelt. Belangrijkste criterium is de bouwtechnische urgentie. Uiteraard speelt ook de hoogte van het budget dat het Rijk ter beschikking stelt een rol. Met name over het programma van vorig jaar is met de provincie nauw overleg gevoerd. Hierbij werd ernaar gestreefd om een aantal belangrijke restauratieprojecten in Tilburg binnen het volgende programma te kunnen afronden. Als dit lukt is dit een een stap in de, ook door het Rijk geambieerde, inhaal-actie om rijksmonumenten door gerichte investeringen in een goede bouwtechnische staat te krijgen. Toch is in Tilburg een aantal rijksmonumenten (of delen daarvan) nog steeds aan een opknapbeurt toe. Deze komen bij de vaststelling van een nieuwe gemeentelijke prioriteitenlijst aan bod.

Deel: ' Subsidie voor restauratie zeven Tilburgse rijksmonumenten '
Lees ook