Gemeente Maassluis

18-9-2001

Subsidie voor scholierenloop

Na het succes van 2000 organiseerde Atletiekvereniging Waterweg in januari 2001 voor de tweede keer een scholierenloop. Aan dit evenement hebben 150 scholieren meegedaan. Hiervoor vraagt de vereniging voor 2001 een gemeentelijke bijdrage in het tekort van 1.000,-. De vereniging is van plan om volgend jaar weer een scholierenloop te organiseren.
De Maassluise Sport- en Recreatieraad heeft het college geadviseerd de vereniging een garantiesubsidie te verlenen voor het werkelijke tekort. Het college volgt dit advies en besloot een eenmalige waarderingssubsidie toe te kennen van 1.000,- (euro 453,78). Voor de komende jaren zal de activiteit scholierenloop van AVW op gelijke wijze behandeld moeten worden als de overige scholierentoernooien, met als gevolg dat hierdoor het subsidieplafond in werking treedt ( 538,-; euro 244,13).

Gekoppelde producten:
Sportstimulering
Subsidie-aanvraag sportzaken

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie voor scholierenloop gemeente Maassluis '
Lees ook