Provincie Drenthe

Subsidie voor sportevenementen

Assen, 27 juni 2002
Persberichtnummer 02-069Provinciale Staten van Drenthe willen een extra impuls geven aan de hogere niveaus van de amateursport. Tot 2005 is er per jaar 23.000 euro beschikbaar voor verenigingen die sportevenementen organiseren. Door te laten zien dat aan sporten veel plezier wordt beleefd wil de provincie meer mensen aan het sporten krijgen.

Belangrijke voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen is dat sporters uit de hoogste regionen van de amateursport deelnemen en dat de organisatie veel publiciteit geeft aan het evenement. Er moet een breed publiek worden getrokken. Bovendien moet de organisatie specifieke maatregelen nemen om niet-sporters en vrijwilligers voor het evenement te interesseren.

Rond 1 juli krijgen alle regionale vertegenwoordigers van de sportbonden en alle sportverenigingen in Drenthe schriftelijk informatie over de regeling met een aanvraagformulier. Ook op de site van de provincie, www.drenthe.nl, staat informatie en een aanvraagformulier waarmee de subsidie kan worden aangevraagd. Voor evenementen die plaatsvinden in 2002 en 2003 moet de subsidie worden aangevraagd voor 1 oktober 2002. Vindt het evenement plaats vóór 1 oktober 2002 dan moet de subsidie worden aangevraagd voordat het evenement plaatsvindt.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Subsidie voor sportevenementen in Drenthe '
Lees ook