Provincie Limburg

subsidie voor waardevolle natuur langs miljoenenlijntje


166/99

Maastricht, 7 oktober 1999

SUBSIDIE VOOR WAARDEVOLLE NATUUR LANGS MILJOENENLIJNTJE

Met een subsidie van f 28.555,- van de Provincie Limburg kan de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) aan de slag met het beheer van waardevolle vegetatie langs het Miljoenenlijntje. Het gaat om het emplacement Simpelveld, het talud Eyserbeekdal en kalkgraslanden aan de Kartilderweg tussen Eys en Wijlre.

Met het geld gaat de ZLSM de overtollige begroeiing maaien en snoeien. Verder worden er omheiningen geplaatst zodat het mogelijk wordt om de taluds daarna op een natuurlijke manier te laten begrazen door schapen. Voor het uitvoeren van het werk maakt de Stoolmtrein Maatschappij waar mogelijk gebruik van vrijwilligers.

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidie voor waardevolle natuur langs 'Miljoenenlijntje' '
Lees ook