Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Subsidie vrijwilligerswerk

De Commissie lokaal vrijwilligersbeleid stimuleert gemeenten en provincies om een actief vrijwilligersbeleid te voeren. Om deze lokale vrijwilligers te ondersteunen, is de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk in het leven geroepen. Hiermee kunnen provincies en gemeenten een uitkering aanvragen voor activiteiten om het lokale vrijwilligerswerk te versterken.

Bijna vierhonderd gemeenten en provincies krijgen tot en met 2004 jaarlijks subsidie. Het kabinet stelt voor 2001 tot en met 2004 meer dan 11 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het scholen en trainen van vrijwilligers en het behouden en werven van nieuwe vrijwilligers. Sinds 2001 zijn gemeenten en provincies verplicht datzelfde bedrag te investeren, zodat jaarlijks meer dan 22 miljoen euro beschikbaar is.

Tijdelijke subsidieregeling vrijwilligerswerk
1.
Tijdelijke subsidieregeling vrijwilligerswerk
Kamerstuk, 28-11-2001

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19406 .

Project Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 2. Project Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk Externe link, 17-12-2002

Informatie voor gemeenten, provincies en organisaties die betrokken zijn bij TSV-projecten

Deel: ' Subsidie vrijwilligerswerk gemeenten en provincies '
Lees ook