Provincie Zuid-Holland


9 maart 1999

Subsidie Wilton-haven verhoogd tot 4 miljoen

De provincie Zuid-Holland verhoogt het subsidie voor de herstructurering van de Wilton-Haven in Schiedam tot vier miljoen gulden. Deze bijdrage komt beschikbaar als ook andere overheden financiële steun geven. In 1998 was al een bijdrage van 1,5 miljoen gulden toegekend. Nu is een aanvullende bijdrage van 2,5 miljoen gulden uit het Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen verleend.

De provincie wil haar betrokkenheid bij de herstructurering vastleggen in een convenant waarin ook de financiële kant goed geregeld is. Zo'n convenant is nodig omdat de aard en de omvang van de herstructurering vraagt om een brede inzet van de partners Wiltondok, Van Seumeren, Huisman en de Dok- en werfmaatschappij Wilton Fijenoord.

De provincie Zuid-Holland gaat bepleiten dat er een rijksbijdrage komt van 7,5 miljoen gulden via de STIREA-regeling. Dit is een subsidiepot van het ministerie van Economische zaken met als doel gemeenten te stimuleren bedrijfsterreinen aan te leggen of te revitaliseren. Gedeputeerde Arie de Jong vindt dat de gemeenten en het rijk nu ook met financiële middelen over de brug moeten komen. De Jong: ,,Wij hebben alle vertrouwen in het project, maar de provincie zal de kar samen met anderen moeten trekken. Wij willen afspreken dat het Rijk en de gemeenten Schiedam en Rotterdam meedoen. Dat is een voorwaarde.'' Van de dienst der Domeinen verwacht De Jong een zakelijke en positieve houding bij de verwerving van grond die het bedrijf Van Seumeren nodig heeft. Dat maakt een doorschuifoperatie mogelijk waardoor andere bedrijven kunnen uitbreiden en/of zich vestigen. Hiermee kan een einde komen aan een jarenlange verpaupering en kan de de werkgelegenheid toenemen van 300 tot ruim 1.600 arbeidsplaatsen. Ten dele gaat het om de verplaatsing van de bedrijvigheid, maar daarnaast gaat het ook om het creëren van honderden arbeidsplaatsen.

Deel: ' Subsidie Wilton-haven Schiedam verhoogd tot 4 miljoen '
Lees ook