Provincie Friesland

Persberichten

f 204.220,- ( 92.671,-) subsidie voor opzetten woonzorgvoorziening mensen met verst. handicap

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van 204.220,- ( 92.671,-) beschikbaar gesteld voor het opzetten van een woonzorgvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap (met name ouderen met het syndroom van Down) die aan de ziekte van Alzheimer lijden. Het is een gezamenlijk plan van de stichtingen: Palet (ouderenzorg), Heechhout/Kaai (gehandicaptenzorg) en DAG Friesland (gehandicaptenzorg). De nieuwe woonzorgvoorziening komt in de wijk Westeinde in Leeuwarden.

28 augustus 2001

Deel: ' Subsidie woonzorg verstandelijk gehandicapten Friesland '
Lees ook