Provincie Flevoland

Anti Discriminatie Bureau maakt krachtige doorstart

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft een subsidieaanvraag van stichting Axion voor een nieuw Anti Discriminatie Bureau Flevoland (ADB) goedgekeurd. Het nieuwe ADB gaat zich enerzijds bezig houden met activiteiten zoals klachtenbehandeling, advies, begeleiding en bemiddeling. Anderzijds gaat het ADB zich richten op preventief beleid, zoals voorlichting, vorming, gastlessen op scholen en ondersteunen van lokale organisaties. Naast de provincie worden ook de gemeenten in Flevoland gevraagd een evenredige financiële bijdrage te leveren aan het ADB.

Het Anti Discriminatie Bureau Flevoland bestaat al sinds 1997. In eerste instantie ging het om een driejarig project, medegefinancierd door de provincie. Dat project liep eind 1999 af en op dat moment was nog niet duidelijk of de rijksoverheid bereid was om een vervolg van het project te ondersteunen. De provincie Flevoland is toen financieel bijgesprongen om de doorstart van het ADB naar een meer professionele organisatie mogelijk te maken. Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken ook geld ter beschikking gesteld om de Anti Discriminatie Bureaus in Nederland in een professionele opzet voort te zetten.
De stichting Axion heeft dankzij dit geld van het ministerie een haalbaarheidonderzoek in Flevoland uitgevoerd en daaruit komt naar voren dat er bij de gemeenten en andere organisaties groot draagvlak is voor een nieuw ADB. Dat betekent dat nu kan worden begonnen met de opbouw van een vernieuwd ADB Flevoland. Dit nieuwe ADB wordt een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Om de dienstverlening te verbeteren worden er twee kantoren van het ADB Flevoland geopend, één in Lelystad en één in Almere. De provincie is van plan jaarlijks maximaal 55.000 gulden in het ADB te steken. Van de gezamenlijke gemeenten wordt een bijdrage verwacht die minstens op hetzelfde niveau ligt.

De definitieve goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het nieuwe Anti Discriminatie Bureau Flevoland staat op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten op 4 oktober 2001.

datum 22-08-01 Nummer 2001-078

Deel: ' Subsidieaanvraag Anti Discriminatie Bureau Flevoland '
Lees ook