Senter

Subsidiemogelijkheden voor R&D in het buitenland uitgebreid

Vanwege de goede mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven heeft het Ministerie van Economische Zaken vier nieuwe landen aan de categorie 'opkomende markten' van de subsidieregeling Technologische Samenwerking Internationaal toegevoegd. Het gaat om de landen: Brazilië, Maleisië, Thailand en Zuid-Korea. Het Nederlandse bedrijfsleven kan voor technologische samenwerkingsprojecten met partners uit deze landen of uit China, India, Indonesië, Nederlandse Antillen en Zuid Afrika een beroep doen op de subsidieregeling Technologische Samenwerking.

Bij de subsidieregeling Technologische Samenwerking gaat het om samenwerking tussen twee of meer partijen in een technologisch innovatief project. Naast innovatie en samenwerking is het economisch perspectief van de plannen een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. Het subsidiepercentage voor projecten varieert van 25 tot 60 procent. Het percentage subsidie is afhankelijk van de partners, groot bedrijf MKB of kennisinstelling, en het soort onderzoek dat binnen het project wordt verricht.

Technologische Samenwerking kent vier categorieën. Twee categorieën voor internationale samenwerking van Nederlandse bedrijven met één of meerdere buitenlandse bedrijven of kennisinstellingen. En twee categorieën voor samenwerking binnen Nederland.

Indieningsperioden

De eerste indieningsperiode van Technologische Samenwerking in 2003 is geopend tot 10 maart 2003. Bedrijven kunnen hun plannen bij Senter indienen tot en met deze datum. Naar verwachting opent het Ministerie van Economische Zaken dit jaar nog twee indieningsperioden. Deze sluiten in de maanden juli en november.

Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat overheidsbeleid uitvoert op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in ons land. Voor meer informatie over de subsidie- en kredietmogelijkheden van Senter kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene informatie & advies, telefoon (070) 373 52 77 of voor internationale projecten (070) 373 59 99.

Deel: ' Subsidiemogelijkheden voor R&D in het buitenland uitgebreid '
Lees ook