Ministerie van Financien

Titel: SUBSIDIEOVERZICHT 2000

Persberichtnr.

99/208

Den Haag

21 september 1999

SUBSIDIEOVERZICHT 2000

Gelijktijdig met de begrotingen voor het jaar 2000 is het Subsidie Overzicht Rijksoverheid (SOR) voor 2000 uitgebracht. Daarmee is de inhaalslag die in 1998 is begonnen afgerond. In het najaar van 1998 werd het subsidieoverzicht over het jaar 1999 gepresenteerd. Nu, op Prinsjesdag 1999, verschijnt het SOR 2000, zodat het overzicht net als de begrotingen voorafgaand aan het begrotingsjaar verschijnt. Hierdoor is het mogelijk dat de subsidiebijlagen in de afzonderlijke begrotingen achterwege kunnen blijven, overeenkomstig de kabinertsvoorstellen van Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording.

Het subsidieoverzicht is per departement gerangschikt en geeft onder meer informatie over de regelingen, de bijbehorende begrotingsbedragen, de doelstelling en de doelgroep en de evaluatie van de regeling. Het SOR 2000 staat op de Internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidieoverzicht 2000 '
Lees ook