Federatie van Ouderverenigingen

Woonzorgstimuleringsregeling

19 februari 2003

Subsidieplafond 2003 Woonzorgstimuleringsregeling

De tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling is ingesteld om nieuwe vormen van wonen, zorg en welzijn te stimuleren. Deze tijdelijke regeling loopt door tot 1 oktober 2003.
De Minister van VROM heeft het subsidieplafond bekend gemaakt voor subsidie voor de kosten van kennisverzameling en kennisoverdracht (categorie d) van de woonzorgstimuleringsregeling. De totale subsidie bedraagt voor 2003 1,5 miljoen.
Dit betekent dat aanvragen in deze categorie weer kunnen worden ingediend, aangezien deze categorie niet is gebonden aan indieningstermijnen (het zogeheten tendersysteem). Het openen van een volgende tender voor de overige categorieën staat op dit moment ter discussie. We houden u op de hoogte.

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidieplafond 2003 Woonzorgstimuleringsregeling '
Lees ook