Gemeente Haarlem


Gemeente Haarlem

Afdeling Cultuur


Retouradres Postbus 3333 2001 DH Haarlem
Datum
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail adres
Bijlage(n)
Onderwerp

4.3.2003
F.C. Gorter
023-5115727
gorterfc@haarlem.nl
-
PERSBERICHTL.S.

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaand persbericht:

SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE CULTURELE PROJECTEN
De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland stellen subsidiegelden beschikbaar voor incidentele culturele projecten in de regio Zuid-Kennemerland.
Culturele instellingen in deze regio worden uitgenodigd subsidieaanvragen ten behoeve van dergelijke projecten in te dienen.
De projecten dienen te zijn gericht op inwoners van minimaal één van de volgende gemeenten: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek, Velsen en Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Een uitzondering wordt gemaakt voor projecten op het gebied van de beeldende kunst en de amateurkunst. Alleen projecten op deze terreinen die richten op inwoners van Haarlem komen voor subsidiëring in aanmerking.

Subsidieverzoeken voor projecten die plaatsvinden in de periode 1 juli tot en met 31 december 2003 moeten vóór 1 mei 2003 worden ingediend.

De subsidieregeling kan worden opgevraagd bij:
Gemeente Haarlem, Sector MO,
Afd. Cultuur
Frank Gorter, 023-5115727.
gorterfc@haarlem.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Frank Gorter
---- --

Deel: ' Subsidieregeling incidentele culturele projecten in Haarlem '
Lees ook