Amsterdam Oud Zuid

KUNST IN DE WIJKEN Nieuwsdatum: 26-Nov-1999

subsidieaanvragen voor kleinschalige tijdelijke kunstprojecten in Amsterdam Oud Zuid

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid wil initiatieven op het gebied van kunst en cultuur stimuleren.
Onder de noemer Kunst in de wijken subsidieert het stadsdeel daarom kleinschalige kunstprojecten die in Amsterdam Oud Zuid plaatsvinden. In 2000 stelt het stadsdeel hiervoor 100.000,- beschikbaar.

De subsidieregeling Kunst in de wijken geldt voor projecten in alle kunstdisciplines. De projectvoorstellen worden beoordeeld op artistieke kwaliteit. De voorkeur gaat uit naar projecten die:
- aansluiten bij karakteristieken van Amsterdam Oud Zuid,
- bewoners bereiken die niet gewend zijn de gevestigde kunstvoorzieningen te bezoeken.

De ingediende voorstellen moeten inzicht geven in de inhoudelijke opzet, de locatie, de deelnemers, het beoogde publiek, de organisatie en de financiering van het kunstproject. Een volledige omschrijving van de beoordelingscriteria is op te vragen bij stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, telefoonnummer 678 16 78, vragen naar het secretariaat Welzijn, Onderwijs en Sport.

De aanvragen moeten uiterlijk 1 februari 2000 zijn ingediend

Deel: ' Subsidieregeling Kunst in de wijken Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook