Novem

Nieuwe subsidieregeling van kracht

In de Staatscourant van 8 mei 2002 is de Subsidieregeling Milieugerichte Technologie (SMT) 2002 gewijzigd voor de gebouwde omgeving. Vanaf nu kan subsidie aangevraagd worden voor haalbaarheidsonderzoeken, ontwikkelings- en demonstratieprojecten in de gebouwde omgeving.

De SMT-regeling, subsidieprogramma innovaties energiebesparing woningen en gebouwen 2002 heeft als doel CO2 reductie in de gebouwde omgeving te realiseren. In aanmerking komen projecten die innovatief zijn, dus verder gaan dan het reguliere. Te denken valt aan nieuwe technieken of materialen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. In de regeling staan ook alle randvoorwaarden vermeld, zoals doelgroepen, beoogde energieprestaties en voorbeelden van soorten van projecten.

Klik hier voor de tekst van de subsidieregeling en hier voor het aanvraagformulier. Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij SMT Novem op telefoonnummer 030-2393753.

Deel: ' Subsidieregeling Milieugerichte Technologie van kracht '
Lees ook