Gemeente Tilburg-99

Nieuwe subsidieregeling particuliere woningverbetering

vanaf 1 maart aanstaande van start

Vanaf 1 maart gaat er een nieuwe subsidieregeling in voor het verbeteren van de eigen woning. Vanaf die datum kunnen huiseigenaren subsidie krijgen voor het verbouwen van koopwoningen van vòòr 1945, die kleiner zijn dan 125m². De nieuwe regeling geldt voor de hele gemeente Tilburg, dus ook voor Udenhout en Berkel-Enschot.

De nieuwe subsidieregeling is minder "streng" is en ook minder ingewikkeld. De gemeente hoopt dat er veel mensen van de nieuwe regeling gebruik zullen maken, want zo kan de kwaliteit van oude woningen op peil gehouden worden. Dat komt de leefbaarheid van de Tilburgse wijken ten goede.

Subsidiebedragen
Een belangrijk verschil met de huidige regeling is dat huiseigenaren voortaan gemakkelijker kunnen uitrekenen hoeveel subsidie zij kunnen krijgen. In de nieuwe regeling staan vaste subsidiebedragen die gelden voor het verbeteren van verschillende onderdelen van de woning. Zo bedraagt de subsidie voor het verbeteren van het dak f 70,- per vierkante meter. Als het hele dak verbeterd moet worden, kan de subsidie oplopen tot f 3500,-. Verder is er subsidie mogelijk voor o.a.: vloeren, buitenmuren, elektra, gas- en waterleidingen en de fundering.

Nieuwe folder
In de folder "Uw eigen woning weer als nieuw met subsidie van de gemeente" staat alles over de nieuwe subsidieregeling. Deze folder is vanaf begin maart verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan het Stadhuisplein 130, bij de balie Bouwen, wonen en leefomgeving in Stadskantoor 1 en in de Reeshof en tot slot bij de Stadswinkels in Berkel-Enschot en Udenhout. Voor meer informatie kan men bellen naar telefoonnummer 542 87 15.

Deel: ' Subsidieregeling particuliere woningverbetering Tilburg '
Lees ook