RVD/DV

MINISTERRAAD: SUBSIDIEREGELING SANERING ASBESTWEGEN HARDERWIJK

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad

17 maart 2000

SUBSIDIEREGELING SANERING ASBESTWEGEN HARDERWIJK EN OMSTREKEN

De ministerraad heeft op voorstel van minister Pronk (VROM) besloten dat eigenaren van asbesthoudende wegen, erven en paden in de gemeente Harderwijk en binnen een straal van 12 kilometer daarbuiten (Apeldoorn, Dronten, Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde) tot 1 juni 2000 bij het ministerie van VROM eenmalig een subsidie kunnen aanvragen voor sanering van deze wegen. Zij kunnen daarbij kiezen tussen het laten afgraven of afdekken van de asbesthoudende weg. Bij keuze voor afdekken kan de verharding bestaan uit asfalt, klinkers of beton. De subsidie is bestemd voor wegen waarop het asbest vóór 1 juli 1993 is aangebracht. Gemeenten die eigenaar zijn moeten de sanering zelf betalen. De provincie Gelderland coördineert de uitvoering van de maatregelen. De aanvragers krijgen voor 1 januari 2001 bericht of de aanvraag is toegekend.

RVD, 17.03.2000


17 mrt 00 16:25

Deel: ' Subsidieregeling sanering asbestwegen omgeving Harderwijk '
Lees ook