Nederlands Huisartsen Genootschap


NHG-Fonds Alledaagse Ziekten

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

Het NHG-Fonds Alledaagse Ziekten kent jaarlijks een subsidie toe voor twee of drie onderzoeken gericht op 'alledaagse' aandoeningen waarnaar (ten onrechte) weinig onderzoek wordt gedaan. In de eerste subsidieronde van het Fonds zijn in 1998 twee onderzoeksvoorstellen gehonoreerd.

Het eerste onderzoek betreft de behandeling van infectieuze conjunctivitis en wordt uitgevoerd door de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Het tweede onderzoek gaat over de effectiviteit van lokale antibiotica versus placebo bij de behandeling van impetigo vulgaris.

In 1999 zullen opnieuw twee of drie onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd. Er is geen open inschrijving. Eventuele gegadigden worden door het NHG gericht uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te zenden.

© copyright NHG 1999

Deel: ' Subsidies NHG-Fonds Alledaagse Ziekten '
Lees ook