Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-002
DATUM: 6 januari 1999

Leader II-bijdragen voor originele projecten

Het college van gedeputeerde staten heeft op advies van de stuurgroep Leader II aan drie projecten bijdragen toegekend. Organic Producers Europe Network Het project Organic Producers Europe Network ontvangt een bijdrage van fl. 59.000,-. Dit netwerk bestaat uit 10 marketingorganisaties van biologische producenten uit verschillende landen in Europa (Nederland (NAUTILUS), Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk) en heeft als doel elkaar beter leren kennen en informatie uitwisselen over productie en afzet in de verschillende landen.

De deelnemers willen intensiever samenwerken en de organisatie professionaliseren. Zij hebben het Centrum Biologische Landbouw Flevoland in Lelystad gevraagd daarbij te helpen. Het project houdt o.a. in het organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers, het opzetten van een centraal secretariaat in Lelystad en de uitwerking van de voorwaarden voor het lidmaatschap van het netwerk. Stichting Creiler Flora De Stichting Creiler Flora wil op professionele manier een bloembollen-tentoonstelling organiseren voor de komende twee jaar. De Stichting ontvangt hiervoor een bijdrage van fl. 45.000,- uit Leader II. Met de tentoonstelling wil de Stichting bij een zo breed mogelijk publiek de naamsbekendheid van en met bolbloemen bevorderen. Dat geldt ook voor bloembollen producerende bedrijven in de regio. Voor burgers en schoolkinderen is een huisbroeitentoonstelling georganiseerd. Als de bloembollen uitkomen, worden ze tentoongesteld. Een jury beoordeelt de bollen en reikt dan prijzen uit. 30 bloembollenkwekers in de regio Creil steunen deze tentoonstelling financieel en met raad en daad.

De eerste bloembollententoonstelling wordt op 4,5,6, en 7 maart gehouden. Theeschenkerij Alfheim De Noordoostpolder krijgt een Theeschenkerij. Om dit te realiseren ontvangt de indiener van het project een financiële bijdrage van fl. 60.000,-. De initiatiefneemster is al 20 jaar werkzaam als tuinspecialiste. Zo heeft zij de boerderij- en tuinkijkdagen en boerderijentuinroute in de Noordoostpolder opgezet. De onderneemster wil in haar eigen tuin (van ca. 4000 m2) de thee-schenkerij Alfheim openen. De theeschenkerij kan aan zo'n 60 personen een heerlijke Engelse High Tea serveren. Daarnaast kan de bezoeker genieten van een lezing over tuinen (incl. diaserie)of Engelse rozen kopen om de eigen tuin op te sieren. De tuin met de theeschenkerij ligt centraal ten opzichte van enkele andere tuinen. Via een arrangement kunnen deze tuinen ook bezocht worden. De initiatiefneemster verwacht dat ze binnen 3 jaar, 1 á 2 seizoensmedewerkers in dienst heeft.

Deel: ' Subsidies provincie Flevoland '
Lees ook