Provincie Limburg

Subsidies voor Gennep en Arcen en Velden (055)

Provinciaal Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds

Het College van Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie uit het provinciale Stads- en Dorpsverniewingsfonds te verlenen aan de gemeenten Gennep en Arcen en Velden. Gennep ontvangt een subsidie van 3.210.000,- in het tekort op het project 'herontwikkeling De Heij Pagepark'. Arcen en Velden ontvangt een subsidie van 225.000,- in het tekort op het project 'woonzorgcomplex De Steeg'.

In de gemeente Gennep wordt een groot deel van het bedrijventerrein De Heij ontwikkeld voor de bouw van 320 woningen. Dit betekent een kwalitatieve impuls voor de gehele Gennepse woonkern. Het totale projectgebied (176.500 m²) bestaat uit twee bedrijfscomplexen van de voormalige papierfabriek Kimberly Clark (voorheen Page) en het aluminiumverwerkend bedrijf Alu Premetaal. Een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van woningbouw is de beëindiging van de productie bij Alu Premetaal op 'De Heij'. De betekenis van Alu Premetaal voor de sociaal economische structuur van Gennep is groot. Ruimte voor verplaatsing van dit bedrijf is er op het bedrijventerrein 'De Grens'. De onderhandelingen met Alu Premetaal verkeren in een vergevorderd stadium. De daadwerkelijke verplaatsing is overigens niet voor medio 2004 te verwachten. De bodem van een deel van het voormalige Kimberly Clark terrein was ernstig verontreinigd. De saneringswerkzaamheden zijn bijna afgerond. Er is nog geen inzicht in de bodemkwaliteit op het terrein van de aluminiumfabriek. In totaal wordt een gebied van 17,6 hectare bedrijventerrein getransformeerd tot een nieuw stedelijk gebied dat zal bestaan uit 8,7 hectare woningbouw, 3 hectare kleinschalige bedrijvigheid en 5,9 hectare infrastructuur en groen. Omdat dit project voor de gemeente van zeer grote betekenis is en de financiële haalbaarheid een essentieel onderdeel vormt heeft GS besloten een subsidie te verlenen onder voorwaarden. Dit betekent dat de gelden beschikbaar komen als het project definitief in uitvoering wordt gebracht en het bestemmingsplan wordt goedgekeurd.

Woonzorgcomplex De Steeg
Het project 'Woonzorgcomplex De Steeg' in de gemeente Arcen en Velden heeft betrekking op de sanering van een tweetal verouderde bedrijfsopstallen van de LLTB. Na de sloop van de bedrijfsgebouwen ontstaat zeker gelet op de centrale ligging in het centrum van Arcen op korte afstand van alle voorzieningen een geschikte locatie voor de bouw van een woonzorgcomplex. Voor de realisatie van het woonzorgcomplex moet ook de naastgelegen woning aan de Steeg 2 worden aangekocht en gesloopt. Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van 1.280 m². Het complex bestaat uit vier bouwlagen en een souterrain en geeft ruimte aan 15 zorgwoningen en een ruimte voor de opvang van ouderen met een zorgindicatie.
26-2-2003 11:40

Deel: ' Subsidies voor Limburgse dorpen Gennep en Arcen en Velden '
Lees ook