Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99.014
DATUM: 26 januari 1999

Subsidievoorstel voor Millennium International Olstimers Meeting Flevoland

Het College van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor een subsidie beschikbaar te stellen van fl. 50.000,- voor het evenement Millennium International Oldtimers Meeting Flevoland in het jaar 2000. Daarnaast staat de provincie garant voor fl. 150.000,- voor het opvangen van onvoorziene, nadelige kosten en baten. Het evenement is een initiatief van de Stichting Millennium International Oldtimer Meeting te Lelystad. De internationale Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) ondersteunt het initiatief en garandeert exclusiviteit voor dit evenement in het jaar 2000. Het voorstel wordt besproken in de vergadering van Provinciale Staten op 4 maart 1999. In het jaar 2000 organiseert de stichting eenmalig een grootschalig en bijzonder cultuur-historisch evenement waaraan ca. 2000 historische voertuigen deelnemen. Tijdens dit evenement worden oldtimers gepresenteerd en rondritten gemaakt door de provincie. De stichting verwacht zo'n 100.000 à 150.000 bezoekers. Alle Flevolandse gemeenten zijn bij het evenement betrokken en werken mee. De Millenium Oldtimers Meeting levert een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de naamsbekendheid en promotie van de provincie Flevoland. Het voorstel wordt op 11 februari besproken in de commissie Algemene Zaken en de commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie. Op 12 februari bespreekt de commissie Financiën, Zorg en Educatie het voorstel.

Deel: ' Subsidievoorstel Millennium Oldtimers Meeting Flevoland '
Lees ook