Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT
GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN STICHTING NATUUR EN MILIEU EN ZUID-HOLLANDSE MILIEUFEDERATIE

Succes milieuorganisaties: 'onmisbare' bestrijdingsmiddelen verboden

Utrecht, 9 augustus 2001

Staatssecretaris Faber heeft zojuist bekend gemaakt dat zij de toelating van zes omstreden 'onmisbare' bestrijdingsmiddelen beëindigt, omdat de aanvragen voor deze middelen onvolledig blijken te zijn. Stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie zijn bijzonder verheugd. Zij hadden de toelating aangevochten en morgenochtend zou hierover een rechtszaak plaatsvinden. Die hebben zij nu afgezegd, want met het verbod is aan hun bezwaren tegemoetgekomen.

De zes bestrijdingsmiddelen staan sinds 1990 op de zwarte lijst van voor mens en milieu zeer gevaarlijke landbouwvergiften die al in 1995 verboden hadden moeten zijn. Via de sluiproute van 'onmisbaarheid' werd het verbod keer op keer uitgesteld. De milieuorganisaties vochten uitstel van het verbod steeds met succes aan bij de rechter. In januari j.l. kregen vervolgens elf 'onmisbare' middelen alsnog een wettelijke basis via een door de landbouwsector afgedwongen wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet. Wel moest voor elk van de elf middelen per 1 juli een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dat gebeurde echter slechts voor zes van de elf - de toelating van de overige vijf middelen verviel automatisch omdat er geen nieuwe aanvragen voor waren ingediend.

Het verbodsbesluit van de staatssecretaris van vandaag betreft dus de laatste zes 'onmisbare' middelen. Zij kreeg vandaag te horen van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, die de aanvragen moet beoordelen op onder andere gevolgen voor milieu en gezondheid, dat geen enkele aanvraag voor de zes middelen volledig is. Stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hadden er al sterke vermoedens van dat de aanvragen brandhout waren en niet door de beugel zouden kunnen en zij hebben gelijk gekregen. Alle commotie van de afgelopen jaren, het parlement dat voor een wetswijziging moest terugkomen van reces, alles blijkt op drijfzand gebaseerd te zijn geweest. Het doek is nu gevallen voor deze schadelijke vergiften. Het komt er nu op aan dat het verbod daadwerkelijk wordt gehandhaafd.

Nadere inlichtingen:
Stichting Natuur en Milieu, tel. 030-2331328

Zoekwoorden:

Deel: ' Succes voor milieu, onmisbare bestrijdingsmiddelen verboden '
Lees ook