Succesvol ondernemen begint met registreren


Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in de startblokken

DEN HAAG, 20060901 -- Met ingang van vandaag worden het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Die verandering heeft te maken met de invoering van het nieuwe Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, dat oude wetgeving op dit gebied vervangt. Door het delegeren van een aantal bevoegdheden kan de organisatie in direct overleg met alle belanghebbenden het systeem van intellectuele eigendom sneller aanpassen. En kunnen Europese en overige internationale regels voortaan sneller gemplementeerd worden.

Met de nieuwe organisatie wordt een verdere stap gezet in het professionaliseren van de dienstverlening op het gebied van intellectuele eigendom vanuit de gedachte dat de ondernemer en zijn belangen centraal staan. Dankzij de nieuwe organisatievorm krijgt het BBIE de ruimte om sneller en actiever in te spelen op de behoeftes van ondernemers in de Benelux.
De doelstelling van het BBIE zich te onderscheiden als professioneel dienstverlener op het gebied van intellectueel eigendom komt onder andere tot uiting in de introductie van een huisstijl die in het teken staat van het vergroten van de effectiviteit van alle communicatie-middelen van de organisatie. Daarbij worden eerst de meest pertinente communicatiemiddelen aangepakt, zoals een nieuwe brochurelijn en de corporate website.
Daarnaast zal het BBIE de vooraanstaande positie op het gebied van automatisering uitbouwen. Doel is al onze klanten online toegang te geven tot hun gegevens en hen de mogelijkheid te bieden naast de depots ook de vernieuwingen en wijzigingen in inschrijvingen elektronisch in te dienen. Nog dit najaar zal een elektronische vorm van het I-depot, waarmee de datum van een creatie kan worden vastgelegd, worden gentroduceerd.
Bij het BBIE kunnen klanten rekenen op een snelle en efficinte afhandeling van hun aanvragen. Het BBIE hecht veel waarde aan het continue verbeteren van administratieve en juridische processen om zijn klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn. De mogelijkheid tot een spoedinschrijving die uniek is in Europa, is hiervan een goed voorbeeld.
Het BBIE geldt tot slot als rechtsopvolger van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen en staat onder toezicht van de drie Beneluxlanden. Dat houdt in dat alle rechten en plichten overgaan naar de nieuwe organisatie. Uw merken en tekeningen en modellen registraties blijven zodoende in vertrouwde handen.
Voor meer informatie kunt u de nieuwe website van het BBIE raadplegen via www.boip.int.


Deel: ' Succesvol ondernemen begint met registreren '
Lees ook