Succesvol startjaar voor ZorgDNA


UTRECHT, 20110429 -- Het in april 2010 opgestarte bedrijf ZorgDNA, dat Consumer Quality Index (CQ-index) kwaliteitsonderzoeken uitvoert, kijkt terug op een succesvol startjaar. Het bedrijf werkte onder andere samen met Argos Zorggroep, Pantein, ZorgSaam en Geboortecentrum Amsterdam. Sinds kort is het bedrijf ook geaccrediteerd voor Scope D.

Zorginhoudelijke kennis

Joris Stavenuiter en Dinnus Frijters (tevens onderzoeker Verpleeghuisgeneeskunde, VUmc) zijn de oprichters van ZorgDNA, dat niet alleen CQ-index onderzoeken verzorgt, maar ook onderzoek, advies en begeleiding op maat biedt. Stavenuiter: “Onze opdrachtgevers weten ons te vinden omdat we CQ-index trajecten van begin tot eind deskundig kunnen verzorgen. Door onze zorginhoudelijke kennis begrijpen we de veelzijdigheid van de dienstverlening van zorgaanbieders. Ook zorgen we ervoor dat de praktische opzet van de onderzoeken goed bij de beschikbare tijd en energie van de zorgaanbieder past. Onze klanten waarderen onze eindrapportage, omdat we nieuwe onderzoeksgegevens kunnen combineren met resultaten van vorige metingen.”

Concernrapportage

Inmiddels heeft ZorgDNA haar dienstverlening uitgebreid met een concernrapportage. Deze rapportage combineert resultaten van de verschillende deelonderzoeken (in verpleeg- en verzorgingshuizen, Zorg Thuis en Hulp bij Huishouden) in één overzichtelijk rapport. Het is helder welke resultaten zijn behaald sinds het vorige CQ-index onderzoek en hoe de prestaties ten opzichte van de landelijke gemiddelden eruitzien. Daarnaast is duidelijk wat de belangrijkste verbeterpunten per locatie zijn. Frijters: “Deze concernrapportage maakt het makkelijker voor directie- en managementleden om snel en goed afgewogen keuzes te maken.”

Nieuwe online enquete consultatiebureaus

Ook heeft ZorgDNA een nieuwe online CQ-index vragenlijst beschikbaar  voor consultatiebureaus. Deze onderzoeksopzet combineert het gemak van een online enquête met het verzamelen van objectieve meetgegevens. Stavenuiter: “Met dit nieuwe meetinstrument kunnen we zorgaanbieders nog beter ondersteunen om CQ-index onderzoeken zo soepel mogelijk te combineren met de drukke werkzaamheden.”

CQ-index metingen

De CQ-index metingen van ZorgDNA zijn verkrijgbaar voor onder andere fysiotherapie, ggz, hulp bij het huishouden, kraamzorg, consultatiebureaus, thuiszorg, verzorging, verpleging en verstandelijk gehandicapten.


Deel: ' Succesvol startjaar voor ZorgDNA '
Lees ook