Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Datum : 24 juli 2002

Onderwerp : Succesvolle aanpak van illegale praktijken in de Bijlmermeer
Sinds begin dit jaar werkt Woningstichting Patrimonium nauw samen met de politie om een einde te maken aan onderhuur en andere illegale praktijken in de hoogbouwflats van de Amsterdamse Bijlmermeer. Daartoe is het Bijlmer Overlast Team (BOT) opgericht, waarbij medewerkers van Patrimonium en politieagenten gezamenlijk langsgaan op "verdachte" adressen. Deze aanpak blijkt succesvol: gedurende het eerste halfjaar zijn meer dan 150 illegale situaties opgespoord en beëindigd.

In het verleden stonden de hoogbouwflats in de Bijlmermeer vooral bekend vanwege problemen rondom drugshandel, criminaliteit en onderhuur. Dankzij een groot aantal maatregelen staat de wijk inmiddels niet meer in de topvijf van onveilige gebieden in Amsterdam.

Leefbaarheid en beheer

In de Bijlmermeer worden duizenden hoogbouwwoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw, terwijl andere flatgebouwen een grondige opknapbeurt krijgen.
Deze grootschalige vernieuwingsoperatie kan alleen succesvol verlopen als er extra aandacht is voor de leefbaarheid en het beheer van woningen en woonomgeving. De oprichting van het Bijlmer Overlast Team is één van de initiatieven van Patrimonium om de problemen structureel aan te pakken.

Constructieve samenwerking

Dat corporatiemedewerkers en politie gezamenlijk op pad gaan om woningen te bezoeken waar zich illegale activiteiten afspelen, is niet nieuw. Uniek is wel dat deze samenwerking in de Bijlmer structureel is. In het eerste halfjaar van haar bestaan constateerde het BOT in 60 gevallen dat woningen werden onderverhuurd. Op 10 huisadressen bleken illegale cafetaria's en restaurants te zijn gevestigd. Tijdens controles zijn ook crèches, bordelen en kapperszaken in woningen aangetroffen. Meerdere sloopwoningen bleken te zijn gekraakt. Verder heeft het team een eind gemaakt aan veel overlastsituaties ontstaan door drugshandel en drugsgebruik.

Signalen van bewoners

Meestal wordt Patrimonium getipt door omwonenden die verdachte activiteiten hebben waargenomen. In andere gevallen gaat het BOT zelf op onderzoek uit, waarbij soms alle bewoners van een galerij worden bezocht. Gedurende het afgelopen halfjaar bleek een waarschuwing meestal voldoende om de onderhuur of illegale bedrijfsuitoefening te beëindigen: veel betrokkenen staakten hun activiteiten of verhuisden naar een ander adres. Als bij een latere controle bleek dat de illegale activiteiten weer waren hervat, werd de rechter ingeschakeld zodat de woning kon worden ontruimd.

Deel: ' Succesvolle aanpak van illegale praktijken in de Bijlmermeer '
Lees ook