Gemeente Leiden

Succesvolle actie Leiden, Haarlem
en Delft

De gezamenlijke actie van de gemeenten Leiden, Haarlem en Delft tegen de voorgestelde herverdeling van het Gemeentefonds heeft succes gehad. Het voorstel van minister Peper (Binnenlandse Zaken) om de steden voor het in stand houden van het cultureel erfgoed in de toekomst minder geld te geven uit het Gemeentefonds, werd donderdagavond door de politieke partijen kamerbreed afgewezen.
PvdA, VVD, D66 en CDA vragen de minister met meer geld over de brug te komen. Minister Peper zegde toe daarmee akkoord te kunnen gaan mits de historische steden daarvoor een overtuigende redenering kunnen aandragen. Begin volgend jaar praat de Kamer hierover verder.

Deel: ' Succesvolle actie tegen herverdeling Gemeentefonds '
Lees ook