Provincie Utrecht

Persbericht

Succesvolle handhavingsestafette in provincie Utrecht

27-3-2003
In de provincie Utrecht heeft vandaag en gisteren een 24-uurs estafette milieuhandhaving plaatsgevonden. Deze estafette werd in acht andere provincies op hetzelfde moment gehouden. Verschillende overheidsinstanties die een taak hebben in de handhaving van milieuregels, zijn samen het water, de weg en het bedrijfsterrein opgegaan.

De estafette was gericht op de vier 'kleursporen' van de milieuhandhaving: natuur en landschap (groen), bedrijven (grijs), ruimtelijke ordening (rood) en water (blauw).
Vanwege de vogelpest vond de actie slechts in het midden en westen van de provincie Utrecht plaats. Bovendien kon de politie, een belangrijke partner bij de handhavingstaken, niet deelnemen omdat zij prioriteit moest leggen bij de vogelpest. De marechaussee kon in verband met de oorlog in Irak en de vogelpest niet deelnemen. Een aantal acties heeft daardoor geen doorgang kunnen vinden.

Belangrijkste resultaten
In de provincie Utrecht zijn ongeveer 50 handhavers in touw geweest. De controles die uitgevoerd zijn, waren gericht op verschillende milieuzaken, zoals afval(transporten), oppervlaktewater, flora en faunabeheer en risicovolle bedrijven.
Er zijn verschillende gemeentewerven onderzocht. Bij een aantal werden overtredingen geconstateerd: klein chemisch afval was bijvoorbeeld niet op de juiste wijze gescheiden en asbest lag in een open container. In de gemeente Nieuwegein is gecontroleerd op gevaarlijke stoffen bij bedrijven; daarbij werd een aantal overtredingen geconstateerd. In het buitengebied van Oudewater zijn verontreinigde groensnippers aangetroffen die als slootdemping gebruikt worden. De genoemde overtredingen hebben alle geresulteerd in bestuurlijke waarschuwingen.
In de gemeente Houten zijn vuurwerkkluizen gecontroleerd. Eén bedrijf moest onmiddellijk de voorraad afvoeren naar een locatie waar het veilig opgeslagen kon worden. Dat is ter plekke gebeurd. Bij een vuurwerkevenement is geconstateerd dat er ander vuurwerk aanwezig was dan in de milieuvergunning stond.

Er zullen hercontroles uitgevoerd worden bij bedrijven die binnen een bepaalde tijd overtredingen moeten opheffen. Naar verwachting komen het CIP Regio Utrecht en de provincie Utrecht in juli met een uitgebreide evaluatie van het gehele provinciale project.

Snelle uitbreiding initiatief
De estafette is een initiatief van de Provincie Limburg, die er twee jaar geleden mee is begonnen. In 2002 is de actie overgenomen in Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland. Dit jaar werd de actie verder verbreed en vond gelijktijdig ook plaats in Overijssel, Utrecht en Zeeland. Groningen en Drenthe hebben ook meegedaan, maar niet gedurende 24 uur. Vanwege de vogelpest kon de provincie Gelderland niet deelnemen.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 030 258 3151 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Succesvolle handhavingsestafette in provincie Utrecht '
Lees ook