Logo

Nieuwsbericht

Succesvolle plaatsing EUR 290 miljoen hypotheekobligaties door de Nationale Investeringsbank (26 maart 1999)

De Nationale Investeringsbank N.V. (NIB) heeft een woninghypotheekportefeuille bestaande uit hypotheken uit het distributienetwerk van Royal Nederland Verzekering N.V. in gesecuritiseerde vorm naar de Europese markt gebracht. De omvang van de portefeuille bedraagt EUR 290 miljoen. Deze transactie is gedaan in samenwerking met Bear, Stearns International Limited en ING Barings. Voor de eerste drie tranches van de notes, die circa 90% van het uitgegeven bedrag vertegenwoordigen, zal naar verwachting een 'AAA'-rating van de ratingbureaus Fitch/IBCA en Moody's worden verkregen.

De woninghypotheken in deze portefeuille komen voort uit het distributienetwerk van Royal Nederland Verzekering en waren verzameld op de balans van Royal Residentie Hypotheken B.V., een 100% dochter van NIB. De administratieve afhandeling van de hypotheken wordt uitgevoerd door Stater B.V., een 100% dochter van N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

De gesecuritiseerde woninghypotheekportefeuille wordt ondergebracht in Dutch MBS 99-I B.V. Bij deze transactie wordt opnieuw gebruik gemaakt van de eind 1997 geïntroduceerde zogenaamde "pass-through-structuur", waarbij alle aflossingen op de onderliggende woninghypotheken (inclusief vervroegde aflossingen) worden doorgegeven aan de houders van de obligaties. De hypotheekportefeuille is in euro geplaatst bij een brede groep van institutionele beleggers en banken in binnen- en buitenland. Het aandeel van de plaatsing in het buitenland bedraagt meer dan 60%.

De Nationale Investeringsbank is reeds sinds het begin van de jaren negentig een actieve partij in het overnemen en plaatsen van portefeuilles woninghypotheken van hypotheekverstrekkers in Nederland. Sinds 1996 is de bank ook actief op het terrein van het verhandelbaar maken van deze portefeuilles. Eind 1997 heeft de bank voor het eerst de "pass-through-structuur" in Nederland toegepast. Inclusief onderhavige transactie heeft NIB tot op heden door toepassing van de pass-through-structuur 4 openbare transacties voor een totaal bedrag van ruim EUR 1 miljard naar de markt gebracht.

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

Deel: ' Succesvolle hypotheekobligaties Nationale Investeringsbank '
Lees ook