NIEUWE STEEN INVESTMENTS

Succesvolle onderhandse plaatsing Nieuwe Steen Investments

HOORN - Nieuwe Steen Investments n.v. (NSI) heeft 2.410.490 nieuwe aandelen ondershands geplaatst. De aandelen werden geplaatst bij meerdere professionele beleggers tegen een vaste koers van EUR 15,60. Door deze plaatsing is het eigen vermogen van NSI met EUR 37,1 miljoen uitgebreid en is het totale aantal uitstaande aandelen gestegen naar 31.522.490. De directie handhaaft de verwachting dat het directe beleggingsresultaat per aandeel over 2002 op minimaal EUR 1,35 uitkomt.

De uitbreiding van het eigen vermogen wordt gebruikt voor de financiering van de groei van de beleggingsportefeuille. NSI streeft ernaar om haar portefeuille binnen afzienbare termijn uit te breiden tot EUR 1 miljard en deze voor 50% met eigen vermogen te financieren.

In verband hiermee wordt als vervolg op de afgesloten onderhandse plaatsing een openbare emissie voorbereid. Deze wordt in het najaar verwacht en staat, anders dan de onderhandse plaatsing, ook open voor inschrijvingen door particuliere beleggers.

Het succes van de onderhandse plaatsing weerspiegelt de groeiende belangstelling van institutionele beleggers voor het aandeel NSI. Naast de goede resultaten van NSI en de consistente ontwikkeling ervan, is deze groeiende belangstelling mede te danken aan het feit dat het aandeel NSI sinds vorig jaar is opgenomen in de EPRA-index en sinds begin dit jaar in de GPR250-index.

Hoorn, 15 mei 2002

Voor nadere informatie:
Nieuwe Steen Investments n.v.
J.R. Zeeman, directeur
J.J.M. Reijnen, directeur
J. Snippe, directeur
Tel: 0229 - 29 50 50
e-mail: info@nsi.nl
internet: www.nsi.nl

Bijlagen:

- Profiel Nieuwe Steen Investments n.v.
- Financiële agenda

Profiel Nieuwe Steen Investments n.v.

Nieuwe Steen Investments n.v. (NSI) is een (closed-end) onroerendgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. NSI is op

1 maart 1993 van start gegaan en heeft op 8 augustus 1995 van De Nederlandsche Bank N.V. een vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. NSI is sinds 3 april 1998 genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en is als fiscale beleggingsinstelling 0% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Uitgangspunten van het fonds zijn het ter beschikking stellen van een dividend en de financiering van het onroerend goed door middel van maximaal 50% lang vreemd vermogen.

NSI belegt in Nederlands kwalitatief hoogwaardig onroerend goed met een hoog aanvangsrendement. Bij investeringsbeslissingen wordt een gedegen afweging gemaakt tussen risico en rendement. NSI belegt in kantoren, winkels, volumineuze detailhandel, bedrijfsgebouwen en woningen en waardeert haar beleggingen op aankoopwaarde of op lagere marktwaarde. NSI streeft naar een optimale spreiding, zowel geografisch als over de verschillende categorieën onroerend goed.

Financiële Agenda

Publicatie resultaat 1e halfjaar 2002 15 juli 2002
Vaststelling interim-dividend 1e halfjaar 2002 15 augustus 2002
Notering ex-dividend 19 augustus 2002
Betaalbaarstelling interim-dividend 1e halfjaar 2002 26 augustus 2002
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 september 2002
Publicatie resultaat eerste 3 kwartalen 2002 15 oktober 2002

16 mei 02 13:00

Deel: ' Succesvolle onderhandse plaatsing Nieuwe Steen Investments '
Lees ook