Succesvolle pilot Humanitas met Opinionmeter


Cliëntenraad positief, respons is hoog

ROTTERDAM, 20170904 -- Stichting Humanitas heeft een pilot in het realtime meten van cliënttevredenheid met Opinionmeter succesvol afgesloten. Het meten van de tevredenheid van die ene unieke cliënt komt in plaats van de tot voor kort verplichte Consumer Quality-index (CQ-index) die de stichting elke 2 jaar moest uitvoeren. Dat leverde te grove gemiddelden op, ongeschikt om er de organisatie mee aan te sturen. De nieuwe meetmethode is inmiddels door de hele organisatie geïmplementeerd en Humanitas gaat verder met deze manier van meten.

‘Bij het meten van cliënttevredenheid in de zorg heb je niet zoveel aan gemiddelden, helemaal niet als de meting slechts om de twee jaar wordt uitgevoerd’, zegt Victor Pardaans van Opinionmeter Benelux. ‘De CQ-index werd dan ook door veel organisaties als log en traag ervaren.’

Om de kwaliteit van zorg overal en altijd op peil te houden ontwikkelde Humanitas in samenwerking met Opinionmeter en Zorgfocuz een methode van continu meten en monitoren van de cliënttevredenheid. Sinds begin 2017 gebeurt dit bij iedere cliënt twee keer per jaar, met een eigen cliënttevredenheidsmonitor. Om de implementatie van het nieuwe meetinstrument zo eenvoudig mogelijk te houden, sluit Humanitas aan bij bestaande processen.

‘De cliëntenraad van Humanitas is positief over de monitor, de respons is hoog’, aldus Pardaans. ‘Vermoedelijk omdat cliënten en hun vertegenwoordigers direct het effect merken. Het is dus belangrijk dat die follow-up goed blijft.’

Opinionmeters realtime onderzoeksplatform biedt instellingen in de gezondheidszorg de mogelijkheid sneller en efficiënter inzicht te krijgen in de mate waarin de patiënten de aangeboden zorg ervaren. Door het continu meten van de beleving van de patiënt of de bezoekers aan de zorginstelling ontstaat een veel relevanter beeld van hoe de zorg wordt ervaren en kan er ook direct worden ingegrepen, waardoor cliënten direct de meerwaarde van de monitor zien. In augustus 2016 startte Humanitas een pilot op 1 locatie. Uit de tussenevaluatie in oktober bleek dat cliënten de methodiek als erg fijn hebben ervaren en de monitor als gebruiksvriendelijk. Inmiddels wordt de methode op meer dan honderd afdelingen gebruikt.

[Tablets met de opinionmeter bij Humanitas]

De resultaten:
- Cliënten ervaren de methodiek als erg fijn.
- De monitor levert een hoge respons.
- De cliëntenraad is positief.
- Uitkomsten naast microniveau van de client, ook op meso- en macroniveau.
- Rapportages iedere maand op trendniveau per afdeling.
- Humanitas maakt grote verbeterstappen.

Voor meer informatie over de software en diensten van Opinionmeter kijkt u op www.opinionmeter.nl. Voor meer informatie over de case bij Humanitas, zie www.opinionmeter.nl/humanitas of bel +31(0)10 742 03 80 voor een afspraak.


Deel: ' Succesvolle pilot Humanitas met Opinionmeter '
Lees ook