Gemeente Smallingerland

Kunst in het Fennepark (10-10-01)

Het project "Kunst en spelen in het Fennepark" is inmiddels voor een groot deel uitgevoerd. Bij één van de onderdelen hebben we uw hulp nodig. Het gaat om teksten of korte dichtregels die in de bestrating worden aangebracht op enkele kruisingen. De voorkeur gaat uit naar teksten of korte dichtregels die betrekking hebben op uw impressie van het Fennepark. Het mag ook gaan over de benaming van stukken grond, plekken of paden die voorheen werden gebruikt.

Uw suggesties zijn van harte welkom. U kunt ze mailen (lilian@roosenboom.demon.nl) of per post sturen naar de kunstenares (Lilian Roosenboom, Groeneweg 31, 2801 ZB Gouda).

Omdat we ook dit deel van het project graag volgende maand willen afronden vragen we u om deze maand in aktie te komen.

Alvast bedankt voor uw medewerking

De werkgroep

Deel: ' Suggesties Project 'Kunst in het Fennepark' Smallingerland '
Lees ook