Persbericht

Praktische trainingen Webdesign en Interactieve marketing

Summerclasses voorzien in behoefte aan effici‰nte scholing

Den Haag, 27 juli 1999 - PuntEDU is deze zomer gestart met een reeks intensieve trainingen Webdesign en Interactieve Marketing. De belangstelling voor deze summerclasses is groot. De summerclasses zijn bedoeld voor medewerkers uit het hoger en middenkader van organisaties.

Interactieve media als internet en intranet hebben een grote invloed op bedrijfsprocessen. De inzet ervan vraagt om specifieke en vaak nieuwe kennis en vaardigheden. Marketing via internet is alleen effectief als ge‹ntegreerde marketingstrategie‰n worden ontwikkeld die rekening houden met alle eigenschappen van internet en die op de juiste manier worden afgestemd op de eigen organisatie. PuntEDU helpt bedrijven bij het maken van deze interactieve denkslag en het omgaan met nieuwe media binnen hun sales-, marketing- en communicatieactiviteiten.

Interactief marketingplan als tastbaar resultaat
De summerclasses Webdesign en Interactieve Marketing zijn ieder geconcentreerd in vijf aaneengesloten dagen. De concentratie in een week maakt het mogelijk om effici‰nt met de tijd om te gaan. Voor veel mensen is de zomer de periode bij uitstek voor een dergelijke training; de wegebbende drukte geeft ruimte.
Deelnemers aan Interactieve Marketing zijn aan het einde van de training in staat om de principes van interactieve marketing toe te passen en om nieuwe media op strategisch en praktisch niveau in een organisatie in te passen. Een eigen strategisch, interactief marketingplan is het tastbare en direct bruikbare resultaat van de week.
Tijdens de training Webdesign leren mensen communicatiedoelstellingen te vertalen naar een website. Dat gaat van vormgeving en navigatiemethoden tot informatie-opbouw en structuur. Verschillende programmeer- en opmaaktalen komen tijdens de training aan bod, zoals HTML, Javascript en Cascading Style Sheets.

Discussie
In beide summerclasses leren deelnemers om theoretische kennis om te zetten in praktisch toepasbare oplossingen. Voor de training Interactieve Marketing geldt bovendien dat discussie een centrale plaats inneemt. Een docent: "Het heeft niet zoveel zin om mensen te overspoelen met theoretische informatie. Het is veel beter als mensen zelf hun gedachten formuleren. Discussie is daarvoor een goed middel. We stimuleren mensen om hun eigen visie te ontwikkelen."
De evaluatie laat zien dat deelnemers deze aanpak positief beoordeelden. Daarnaast waren de deelnemers ook te spreken over de inhoud van de summerclasses. Een student: "Ik had aan het begin van de week niet gedacht dat ik binnen een week zoveel kon leren, kennis die bovendien ook direct toepasbaar is binnen mijn organisatie." De eerste serie trainingen werd afgesloten met de uitreiking van het certificaat Webdesign B en Interactieve Marketing."

###

puntEDU
Interactieve media hebben ingrijpende veranderingen tot gevolg voor bestaande bedrijfsprocessen. PuntEDU helpt organisaties bij het maken van de 'interactieve denkslag'. PuntEDU biedt behalve trainingen op het gebied van Interactieve Marketing en Webdesign, ook trainingen in Interactief Copywriting en internet Serverbeheer. Maatwerk is daarbij uitgangspunt; trainingen sluiten aan bij de bestaande situatie. PuntEDU is een opleidingsinstituut dat door de DMSA en de Nederlandse Orde van Advocaten is erkend. Brede erkenning van diploma's - zoals die bijvoorbeeld geldt voor het NIMA-diploma voor traditionele marketing - is het streven. Hierover is puntEDU met verschillende partijen in gesprek.

Oprichters zijn Arko van Brakel, mede-oprichter van EuroNet Internet; Jos‚ Deckers, die werkzaam was bij diverse particuliere opleidingsinstituten en Arent van 't Spijker, oprichter en eigenaar van het webdesignbureau Net//Succes. Op dit moment werken er tien mensen bij puntEDU. Daarnaast werkt puntEDU samen met een groot team van gespecialiseerde freelance trainers op het gebied van interactieve media en marketing.

Deel: ' Summerclasses Webdesign en Interactieve marketing '
Lees ook