Rijks Universiteit Groningen


Summerschool

Gedrags- en cognitieve functies van het zenuwstelsel
Data 28 juni t/m 2 juli 1999
Titel Another vision of the brain? 4th Summer School in Behavioral and Cognitive Sciences

Plaats Onderwijscentrum, Hanzeplein 1, Academisch Ziekenhuis, Groningen

Organisatie Onderzoekschool BCN

Informatie R.J. Bron, tel. (050)363 47 34, fax (050)363 50 88 (werk)

De Summerschool bestaat dit jaar uit plenaire ochtendsessies waarin een algemeen overzicht wordt gegeven over een thema. De thema's zijn: hersen imaging instrumenten en hun beperkingen, neurodegeneratieve aandoeningen, psychiatrische aandoeningen, psychofysiologie en taal en taalpathologie.'s Middags worden de onderwerpen tijdens parallelsessies verder uitgediept.

Onderzoekschool BCN (Behavioral and Cognitive Neurosciences) is uniek in Nederland vanwege zijn multidisciplinaire aanpak, weerspiegeld in de deelname van zowel exacte wetenschappers, medici, psychologen, taalkundigen als filosofen. In het BCN werken in tal van projecten ca. 230 mensen samen in onderzoek naar de normale en pathologische gedrags- en cognitieve functies van het zenuwstelsel. Onder hen zijn ongeveer 90 promovendi.

Deel: ' Summerschool RUG Cognitieve functies van het zenuwstelsel '
Lees ook