Sun benoemt Hans Appel tot Senior Technology Officer

Sun Microsystems Nederland heeft Hans Appel met onmiddellijke ingang benoemd tot Senior Technology Officer. Gegeven het belang voor Sun van een goed begrip en acceptatie van haar visie in de markt heeft het bedrijf besloten ook in Nederland een Senior Technology Officer te benoemen.

Hans Appel hield zich als Marketing Manager al nadrukkelijk bezig hield met het verwoorden, onderbouwen en uitdragen van Sunís visie. Appel gaat nu de vertaalslag maken van technologie naar modern zaken doen, en de consequenties daarvan voor organisaties zichtbaar te maken.

De benoeming past in een nieuw 'Visioneer' programma dat Sun Microsystems intern heeft opgestart. In het kader van dit programma wordt in verschillende regio's iemand aangesteld om de visie, concepten, strategie en productenkennis uit te dragen. Deze mensen worden hiervoor speciaal getraind en in een netwerk opgenomen. De mensen die hiervoor in aanmerking komen beschikken niet alleen over kennis, kunde en ervaring op het gebied van ICT maar moeten tevens de capaciteiten bezitten om een en ander overtuigend uit te dragen.

copyright © 1999 sun microsystems nederland bv, amersfoort. alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Sun benoemt Hans Appel tot Senior Technology Officer '
Lees ook