LTO Nederland

LTO: supermarkt moet import strenger op residu controleren

Consument beste af met Nederlands groente en fruit

Woensdag 8 augustus 2001 - Consumenten zijn het beste af met groente en fruit dat in Nederland is geproduceerd. Dit maakt LTO-Nederland op uit een rapportage van de Europese Commissie over residuen van gewasbeschermingsmiddelen. In 1999 trof de Keuringsdienst van Waren bij
15 procent van de importproducten teveel residu aan, bij Nederlands groente en fruit was dit slechts 2,4 procent. LTO adviseert consumenten daarom groente en fruit van eigen bodem te kopen. Ook wil LTO dat supermarkten aan importproducten dezelfde voorwaarden stellen als aan binnenlands groente en fruit.
De EU-rapportage geeft weer dat in Nederland groenten, fruit en granen voor 323 stoffen op residu worden gecontroleerd. Daarmee gaat de Keuringsdienst van Waren veel verder dan vergelijkbare instanties in andere EU-lidstaten. Frankrijk volgt op afstand als tweede met 228 stoffen, terwijl het EU-gemiddelde op 142 ligt. Ook is de Keuringsdienst technisch steeds beter in staat residu op te sporen. Met name om die reden vindt Nederland vaker resten van gewasbeschermingsmiddelen dan andere lidstaten, zowel op binnenlandse als op importproducten. In veruit de meeste gevallen blijven de gevonden waarden overigens onder de wettelijk vastgestelde veilige residunormen.
LTO-Nederland ziet in de EU-rapportage een bevestiging van de kritiek op de zogeheten Eurep-GAP normen, waar de Europese supermarkten mee willen gaan werken. Met die normen willen de supermarkten strenge eisen stellen aan de productie van onder meer groente en fruit. LTO is op zich voor een dergelijke aanpak, mits de supermarkten voor alle lidstaten dezelfde normen hanteren. In de huidige opzet van de Eurep-GAP hanteren de retailers echter nationale regels, waarmee Nederlandse telers op achterstand komen te staan in de concurrentie met buitenlandse telers. Gezien de onderzoeksresultaten zouden supermarkten importproducten strenger moeten controleren meent LTO, omdat (onjuiste) publiciteit over residu ook het Nederlandse product onterecht in een negatief daglicht stelt. In berichtgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen producten uit de schappen van Nederlandse supermarkten en producten van Nederlandse herkomst. Het Algemeen Nederlands Persbureau meldde de afgelopen dagen ten onrechte dat een groot deel van het Nederlandse groente en fruit teveel gewasbeschermingsmiddel bevat. Daarbij interpreteert het ANP cijfers uit de EU-rapportage en van het Voedingscentrum onjuist. Volgens LTO zorgt het persbureau er daarmee voor dat consumenten zich onterecht zorgen maken over de kwaliteit van groente en fruit. Het Nederlands product blijkt jaarlijks veel beter te scoren dan het buitenlandse, waarbij gevonden percentages overtredingen veel lager liggen dan het ANP meldt. Het Voedingscentrum adviseert consumenten dan ook om voldoende groenten en fruit te (blijven) eten, vanwege de beschermende werking tegen hart- en vaatziekten en kanker.

Nadere informatie: Geert Pinxterhuis (tel. 070-3382779)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Supermarkt moet import strenger op residu controleren '
Lees ook