Consumentenbond

Supermarkten passen prijzen psychologisch aan
26 juli 2002

Laatste euromonitor Consumentenbond ziet stijging van 2.3% vanaf januari

Supermarkten passen prijzen psychologisch aan

Ten opzichte van januari zijn de prijzen in de supermarkten met 2.3% gestegen. De stijging lijkt mede voort te komen uit nieuwe psychologische bedragen in euro's die de supermarkten voor een groot deel van het assortiment inmiddels hebben doorgevoerd. Eenzelfde verschijnsel is zichtbaar bij slijters; hier stegen de prijzen ten opzichte van januari met 3.9%. Bijna alle prijzen zijn op dit moment alleen nog in euro weergegeven (93,6%).Dit blijkt uit de laatste euromonitor van de Consumentenbond die vandaag is gepubliceerd in de nieuwe Consumentengids.

Vorige maand heeft de Consumentenbond voor de laatste keer de prijzen genoteerd van de producten en diensten in de euromonitor. Sinds december 2000 heeft de Bond de prijzen gevolgd van ongeveer 2500 producten en diensten.

Ten opzichte van de voorlaatste meting, januari 2002, blijkt dat supermarkten hun prijzen met 2.3% hebben verhoogd, terwijl in januari nog een daling was te zien in vergelijking met november 2001. Een nadere analyse lijkt te wijzen op een trend weer naar psychologische prijzen te gaan. In januari zagen we dat alle cijfers achter de komma nog voorkomen; in juni blijken vooral de cijfers 5 en 9 als tweede cijfer achter de komma dominant te worden. Het aantal producten in onze monitor dat de afgelopen vijf maanden in prijs gelijk is gebleven is 42%; 20% daalt in prijs en 38% wordt duurder.In de supermarkt lijkt sprake van uitgestelde prijsstijgingen, gezien de tendens naar psychologische prijzen te gaan. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld slijters.

In sommige andere branches lijken de prijzen verder door te stijgen. In juni ligt het prijspeil bij benzineshops 4.3% hoger dan in januari. Grote boosdoener hier is het bekertje koffie dat in een aantal gevallen van 0,45 naar 0,70 steeg. Ook binnen de horecasector komt geen einde aan de prijsstijgingen. Lunchrooms stijgen door met 4.1% (in januari al 2.4%), hotels met 3.7% (in januari 1.7%). De stijgingspercentages worden deels veroorzaakt door winkels die hun prijzen verder hebben laten stijgen en deels door andere die hun prijzen na januari voor het eerst naar boven hebben bijgesteld.

Als we de prijsontwikkeling van alle gevolgde producten en diensten in ogenschouw nemen dan zien we een totale stijging van 9.7% vanaf december 2000 (uitgezonderd huishoudelijke apparatuur en computers). Dat de prijzen van duurzame goederen (wit- en bruingoed, computerapparatuur) lijken te dalen is niet zo vreemd. Deels wordt dit veroorzaakt door snelle modelwisseling (computers) en uitlopende apparaten. Feit is dat veel andere goederen in de afgelopen anderhalf jaar (fors) duurder zijn geworden. Het blijft echter moeilijk te bewijzen in hoeverre de komst van de euro daaraan heeft bijgedragen. Hoe verder na introductie, hoe onmogelijker dat wordt. Daarom heeft de Consumentenbond al eerder besloten om in juni 2002 de laatste euromonitor te houden. Wel heeft de Bond in deze eerste zomervakantie na de introductie van de nieuwe munt een forum geopend op www.consumentenbond.nl waarop consumenten hun ervaringen kwijt kunnen over de prijzen in een van de andere eurolanden.

Deel: ' Supermarkten passen prijzen psychologisch aan '
Lees ook