Universiteit van AmsterdamSURF-congres 2002
Stichting SURF organiseert tweejaarlijks een congres over de laatste ICT-ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en onderzoek. In een meerjarenplan voor de periode 2003 2006 zet Stichting SURF een nieuwe strategie uit voor het ICT-beleid van het hoger onderwijs en onderzoek. Minister Loek Hermans opent het congres. In het ochtendprogramma gaat Sijbolt Noorda, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting SURF, in op het nieuwe meerjarenplan.
Locatie: Hotel Figi, Het Rond 2, Zeist
Meer informatie: www.surf.nl/bijeenkomsten.

Vooruitgang in de behandeling van hart- en vaatziekten
woensdag 29 mei 14.30 uur

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' SURF-congres 2002 '
Lees ook