P E R S B E R I C H T

Surfers kijken 8% minder TV

Publieke omroepen en RTL 4 minder in trek

Het Media Loket heeft in samenwerking met Intomart wederom een analyse uitgevoerd op de kijkcijfers van het CKO over de maand januari 1999, om na te gaan in hoeverre mensen, die thuis een aansluiting op Internet hebben, meer of minder TV kijken.

In april 1998 was al eerder een analyse gemaakt. Hieruit bleek dat surfers 12% minder TV kijken dan niet-surfers. Het ging hier echter om de kijkcijfers voor Ned. 1,2 en 3, RTL 4 en 5, Veronica en SBS 6, en niet om de totale kijktijd van TV (dus inclusief overige zenders).

Nu zijn voor de cijfers over januari 1999 ook de zenders FOX en TMF meegenomen, alsmede de totale kijktijd van TV.

Het blijkt dat de internetter zijn/haar kijktijd anders indeelt dan de gemiddelde Nederlander:

 Tabel 1: Verdeling kijktijd in minuten (januari 1999): 

Tot. 13+ Surfers Verschil in min. in %

TV Totaal 197 181 -16 -8% 7 zenders* 152 131 -21 -14% overige zenders 45 50 + 5 +11%

*NL123, RTL45, VOO en SBS 6

Bron: Het Media Loket/Intomart

De gemiddelde Nederlander van 13 jaar en ouder keek in januari 1999 gemiddeld 197 minuten per dag naar TV. Daarvan keek hij/zij 152 minuten naar de zeven grootste zenders (Nederland 1,2 en 3, RTL 4 en 5, Veronica en SBS 6), en 45 minuten naar de overige zenders. De surfer keek in totaal 8% minder TV dan de gemiddelde Nederlander (181 minuten per dag), een keek slechts 131 minuten per dag naar de zeven grootste zenders. Maar de surfer keek wel gemiddeld 50 minuten per dag naar de overige zenders, 5 minuten meer dan de gemiddelde Nederlander.

Publieke zenders en RTL 4 minder populair bij surfers Wanneer we de cijfers uit april 1998 en januari 1999 vergelijken (tabel 2) zien we dat met name Nederland 1 sterk achteruit gegaan is, qua populariteit bij de surfers. Dit geldt ook voor SBS 6.

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat Nederland 1 en RTL 4 minder favoriet zijn bij de surfers (beiden -28%), in tegenstelling tot RTL 5 (+29%) en in mindere mate Veronica (+108).

In totaal kijken de surfers dus 14% minder lang naar de zeven grote zenders. In april 1998 was dit nog 11,5%.

Tabel 2: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden januari 1999, april 1998 naar zender (Totaal 13+ = 100):

     Januari '99 April '98 

Ned1 72,3 86,8 Ned2 81,0 77,8 Ned3 88,1 89,5 RTL4 72,3 73,7 RTL5 128,7 99,2 SBS6 101,2 114,5 VOO 107,8 112,4 ---------------------------- Totaal 7 zenders 86,0 88,5

Bron: Het Media Loket/Intomart

20% minder in prime time
Verder is gekeken naar het tijdstip waarop de surfers wel of niet naar de zeven grootste zenders van Nederland kijken, in vergelijking met de totale populatie in Nederland. Het blijkt dat met name tussen 's middags vier en 's avonds half elf 20% minder gekeken wordt door de surfers. Dit tijdvak is normaal gesproken het belangrijkste tijdvak van de dag voor de omroepen en tv-stations.

Tabel 3: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden januari 1999, april 1998 naar tijdvak (Totaal 13+ = 100)

      Januari '99  April '98 Hele dag     86,0   88,5 7-12 uur     97,5   91,1 12-16 uur     93,6   99,4 16-20 uur     79,6   85,2 20-22.30 uur    80,4   81,8 2230-2.00 uur   101,7   102,5 
Bron: Het Media Loket/Intomart (basis: Ned. 1 t/m 3, RTL 4 en 5, Veronica en SBS 6)

Het late tijdvak na half elf is nog steeds populair bij de surfers. Dat blijkt ook wanneer de tijdvak-gegevens worden uitgesplitst over de verschillende dagen van de week:

Tabel 4: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden januari 1999 naar tijdvak en dagen van de week (Totaal 13+ = 100)

  Hele dag 7-12 uur 12-16 uur 16-20 uur 20-22.30 uur 22.30-02 uur 

MA 85,7 76,8 85,0 82,5 82,7 101,9 DI 81,4 91,7 83,4 74,6 75,5 100,3 WO 85,7 97,2 83,0 79,1 80,2 105,9 DO 91,8 103,9 103,8 87,2 85,0 102,6 VR 92,1 101,8 99,2 80,8 85,8 110,0 ZA 98,3 115,4 101,2 93,8 89,0 110,9 ZO 102,0 109,0 107,1 96,0 96,9 115,8

Bron: Het Media Loket/Intomart

Met name in het weekend na 22.30 uur vind de surfer het prettig om de TV aan te zetten. Hij/zij kijkt dan 10 tot 16% meer dan de gemiddelde Nederlander. Er wordt dan in veel mindere mate naar de publieke zenders gekeken.

RTL 5 en TMF zijn op dat tijdstip populair bij de surfers (tabel 5):

Tabel 5: Indexcijfers gemiddelde kijkdichtheden januari 1999 naar zender en late tijdvak (Totaal 13+ = 100)

     22.30-2.00 uur 

Totaal TV 107,2 Ned1 91,0 Ned2 82,1 Ned3 97,7 RTL4 106,0 RTL5 143,2 SBS6 103,5 VOO 113,7 FOX 107,0 TMF 197,3

Bron: Het Media Loket/Intomart

Einde bericht

Deel: ' Surfers kijken 8% minder TV '
Lees ook