Gemeente Smallingerland

SUS op vakantie (19-06-2002)

Het kantoor van de vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (het SUS) is wegens vakantie gesloten van
1 juli tot en met 18 augustus.


Er is dus in deze periode geen spreekuur in het Ketelhuis, Oud Ambacht 211 in Drachten.

In dringende gevallen kunt u met uw vragen terecht bij het F.S.U., tel. 058-2139992.

Deel: ' SUS Smallingerland op vakantie '
Lees ook