gemeente utrecht


2009 schriftelijke vragen
125 vragen van de heer drs. c.j. verhoef
(ingekomen 23 november 2009)


eindelijk lijkt in 2010 het hoogwaardig openbaar vervoer (hov) echt te starten. het concept dat de vinexwijk juist minder afhankelijk van automobiliteit zou maken. naast de hov-busverbinding zou voor wat het railvervoer betreft de sporen tussen woerden-utrecht-houten verdubbelen.

op dit hele traject wordt hard gewerkt. behalve aan de oostzijde van het amsterdam-rijnkanaal tussen douwe egberts-frabriek en het centraal station. op dit moment is daar geen enkele activiteit die er maar ook enigszins op wijzen dat het spoor daar ook verbreed wordt. toch dient daar het spoorbed nog verbreed te worden en een viaduct verder uitgebouwd te worden om een soepel treinverkeer mogelijk te maken.

zoals de situatie nu is betekent dat op het moment als twee treinen in dezelfde richting de hoge brug over het amsterdam rijnkanaal vanuit het westen naderen een van de twee gewoon moet stoppen. de ander kan door. maar dan zal de daar achterop komende trein ook weer langzamer moeten rijden daar de voor de brug stilstaande trein van stilstand moet optrekken. vervolgens zal deze ongeveer over enkel spoor (uitgaande van één spoor per richting) ook weer snelheid moeten maken. hierdoor wordt ook de volgende treinen beinvloed.

op grond van deze theoretische uiteenzetting maken wij ons ongerust dat er de komende jaren van een goed, laatstaan hoogwaardig treinverkeer geen sprake kan zijn. hiermee lijkt ook het opwaarderen van het station leidsche rijn tot een intercity station gevaar te lopen.

b en g heeft de volgende vragen:
1. om welke reden wordt er nog niet gewerkt aan de verbreding van het spoor en viaduct nabij de douwe egberts-fabriek?
2. wanneer wordt de verdubbeling op dit traject een feit?
3. op welke wijze wordt tot die periode een soepel treinverkeer bewerkstelligd?
4. heeft de vertraging ook nog gevolg voor het al of niet komen van het intercity-station op het station in leidshce rijn?
5. komt er nog een treinstation majella?


---- --


Deel: ' SV 2009, nr. 125 Spoorverdubbeling '


Lees ook