gemeente utrecht


gemeenten besteden voor awbz bedoeld geld niet aan zorg


zorgcliënten boos op gemeenten
gemeenten zeggen niet te weten wie zorg nodig hebben.
zestigduizend mensen zijn begeleiding via awbz kwijt.
van onze verslaggever gijs herderscheê
den haag gemeenten falen bij het opvangen van de bezuinigingen in de zorg. daardoor dreigen
ouderen te vereenzamen en mantelzorgers overbelast te raken.

hierover klagen acht cliëntenorganisaties. zij hebben de gevolgen van de bezuinigingen op de
algemene wet bijzondere ziektekosten, awbz, onderzocht.
in deze zorgwet snoeit het kabinet op `begeleiding'. het is de bedoeling 800 miljoen euro te besparen
als circa zeventigduizend mensen deze zorg niet meer krijgen. het gaat dan bijvoorbeeld om minder
dagopvang voor dementerende ouderen, of minder begeleiding van gedragsgestoorde jongeren naar
sport. het is de bedoeling dat gemeenten een deel hiervan overnemen.
staatssecretaris jet bussemaker (pvda) van volksgezondheid, die voor de awbz verantwoordelijk is,
heeft 127 miljoen euro aan de gemeenten gegeven voor de overname van awbz-zorg. zij ziet echter
dat dit geld nauwelijks aan zorg wordt besteed. de tweede kamer heeft geëist dat het wel gebeurt.
van hun kant zeggen de gemeenten niet te weten voor hoeveel mensen zij welke zorg moeten
organiseren.
de cliëntenorganisaties erkennen dat een groot deel van de mensen die awbz-zorg verliezen, zelf
vervangende zorg regelt. dat gebeurt door meer inzet van mantelzorgers, zoals ouders, kinderen of
vrienden.
deze week bleek uit gegevens van het centrum indicatiestelling zorg, dat de awbz-zorg toekent, dat
al zestigduizend mensen de begeleiding zijn kwijtgeraakt. van hen zijn er zestienduizend in een
awbz-instelling gaan wonen. of dat meer mensen zijn dan in andere jaren, is niet bekend.
de cliëntorganisaties vrezen dat bijvoorbeeld lichtverstandelijk gehandicapten, die tot nu toe met een
enkel uur begeleiding zelfstandig kunnen wonen, toch in een instelling moeten worden opgenomen.
hun begeleiding houdt in dat gekeken wordt of het huishouden ordentelijk is en de bewoner niet
vervuilt of vereenzaamt.


---- --

2010 schriftelijke vragen
20 vragen van mevrouw n.r. schipper
(ingekomen 21 januari 2010)


toelichting
afgelopen zaterdag 16 januari stond in de volkskrant een artikel met betrekking tot de gevolgen van de landelijke bezuinigingen op de awbz en de gevolgen van de (her)indicatie 'begeleiding' (bijgevoegd).

in het artikel wordt het volgende gesignaleerd:
. gemeenten zeggen niet te weten wie zorg nodig heeft.
. gemeenten geven aan niet te weten voor hoeveel mensen ze welke zorg moeten organiseren.
. 60.000 mensen zijn begeleiding via awbz kwijt, hiervan verblijven er 16.000 in een instelling.
. de staatssecretaris heeft 127 miljoen aan de gemeenten gegeven voor overname awbz-zorg.
. staatssecretaris ziet dat dit geld nauwelijks wordt besteed aan zorg.

groenlinks vind deze in het artikel genoemde signalen zorgelijk. de kans bestaat op overbelasting van mantelzorgers of sociaal isolement van utrechtse inwoners.

vragen
1. kan het college aangeven hoeveel utrechtse inwoners hun begeleiding via awbz zijn kwijt geraakt?
2. hoe hebben deze mensen het wegvallen van de begeleiding opgevangen (mantelzorg, instelling etc.)?
3. hoeveel middelen heeft de gemeente utrecht ontvangen van de staatssecretaris voor de overname awbz-zorg?
4. op welke wijze heeft het college deze middelen ingezet?
5. komt de inzet van deze middelen ten goede aan mensen die hun indicatie begeleiding zijn kwijt geraakt? zo ja, waar blijkt dat uit?


---- --


Deel: ' SV 2010, nr. 20 over bezuiniging AWBZ begeleiding '


Lees ook