Sociale Verzekeringsbank

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

President-directeur en hoofddirecteur SVB benoemd

President-directeur en hoofddirecteur SVB (Sociale Verzekeringsbank) benoemd

De Sociale Verzekeringsbank, uitvoerder van de socialezekerheidswetten AOW, Anw en AKW, de Remigratiewet, en regelingen in de gehandicaptenzorg, heeft een nieuwe president-directeur en een nieuwe hoofddirecteur benoemd.

De heer drs. E.F. Stoové wordt per 1 januari 2002 president-directeur van de SVB. Hij wordt eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SVB en voor de realisatie van de strategie. Hij geeft leiding aan het hoofddirectieteam en is onder andere verantwoordelijk voor de volgende gebieden: strategische verkenningen, externe betrekkingen, communicatie en
intern toezicht. De heer Stoové heeft ruime managementervaring in een bestuurlijk-politieke omgeving en is momenteel sinds 1995 als algemeen directeur werkzaam bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Hij volgt de heer mr. P.A. Schaafsma op die begin 2002 zijn functie neerlegt.

De heer M.J. Kemp is per 1 oktober 2001 hoofddirecteur Management Services. Hij wordt verantwoordelijk voor het leveren van ondersteunende diensten op het gebied van systeemontwikkeling; ICT-diensten; financiële, administratieve, en salarisadministratie; treasury, personele, bedrijfsjuridische en algemene diensten. De heer Kemp was al werkzaam bij de SVB in de functie van directeur van de vestiging Deventer. Hij heeft leiding gegeven aan verschillende vestigingen binnen de SVB.

De genoemde benoemingen passen in de nieuwe organisatiestructuur van de SVB die gestoeld is op een processtructuur. In de processtructuur zijn vier hoofdprocessen onderscheiden; strategische management processen, kaderstellende processen, uitvoerende processen en ondersteunende processen. Het hoofddirectieteam is uitgebreid van drie naar vier personen zodat elk lid van het team verantwoordelijk is voor één van de hoofdprocessen. Hoofddirecteur Kaderstelling is de heer U. Groen MMC. Hoofddirecteur Uitvoering is mevrouw drs. C.M. van der Werf-de Koning.

Zoekwoorden:

Deel: ' SVB benoemt president-directeur en hoofddirecteur '
Lees ook