SOCIALE VERZEKERINGSBANK

SVB keerde in 1998 1,2 miljard gulden meer uit

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft in 1998 48,7 miljard gulden aan pensioenen en uitkeringen verstrekt. Dat is 1,2 miljard gulden meer dan in 1997. De bijbehorende uitvoeringskosten bedroegen met 452 miljoen gulden ongeveer één procent van de uitgaven aan uitkeringen en pensioenen. In 1998 verzorgde de SVB voor bijna 2,3 miljoen mensen het AOW-pensioen, voor 180.000 nabestaanden een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet en voor 1,8 miljoen gerechtigden de kinderbijslag. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de SVB over 1998 dat zojuist is verschenen.

Belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid gedurende het verslagjaar waren de invoering van de Koppelingswet en de wijzigingen in de Algemene Nabestaandenwet (Anw) die vooral diegenen aangingen die voor 1 juli 1996 een uitkering in het kader van de Algemene Weduwen- en Wezenwet genoten.

Net als in 1997 werd in 1998 veel tijd en energie besteed aan de reorganisatie, waarbij kantoor Buitenland en 22 districtskantoren worden omgevormd tot negen vestigingen. In Groningen, Deventer, Utrecht, Nijmegen, Roermond, Breda, Rotterdam, Leiden en Zaanstad worden momenteel de nieuwe kantoren gebouwd. In maart 1998 is kantoor Buitenland opgeheven en zijn de medewerkers op andere SVB-kantoren geplaatst. In september zijn de vestigingen organisatorisch van start gegaan. Sindsdien bestaan er negen organisatie-eenheden. De reorganisatie zal fysiek haar beslag krijgen zodra de nieuwe panden eind dit jaar of begin volgend jaar zijn opgeleverd.

De in het regeerakkoord van het tweede .Paarse kabinet. vastgelegde taakstelling voor de sociale zekerheidssector is een ander belangrijk feit uit 1998. Voor de SVB betekent de taakstelling dat de uitvoeringskosten met 74 miljoen gulden moeten worden teruggebracht. De SVB is met .Den Haag. in overleg of op een verantwoorde wijze aan die taakstelling kan worden voldaan.

Noot, niet voor publicatie.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Sociale Verzekeringsbank, Stafbureau Public Relations.
Contactpersoon: J.W.F.A. Thoen, telefoon (020) 656 49 00, fax (020) 656 59 00.

21 jun 99 15:26

Deel: ' SVB keerde in 1998 1,2 miljard gulden meer uit '
Lees ook