Opkopzorg


SVB wordt facilitaire organisatie PGB-nieuwe stijl

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert vanaf 1 april 2003 de taak van facilitaire organisatie uit voor de nieuwe regeling Persoonsgebonden Budget, in het kader van de AWBZ.

In de nieuwe PGB-regeling moeten de budgethouders, anders dan thans het geval is, hun eigen zorgbudget beheren en hun zorgverleners zelf uitbetalen.

Volledig werkgeverschap
Dat betekent dat ze verantwoordelijk worden voor hun eigen administratie. De nieuwe PGB-regeling gaat 1 april 2003 van kracht. Een kleine groep budgethouders kan gratis zijn administratie onderbrengen bij het SVB Servicecentrum PGB.

Dat zijn budgethouders die volledig werkgever zijn en te maken hebben met afdracht van sociale premies en inhouding van loonheffing. Ook budgethouders die gebruik maken van "opting in" kunnen hun administratie gratis onderbrengen bij het SVB Servicecentrum PGB. Loonbelasting en sociale premies worden dan automatisch door de SVB ingehouden.

Gratis ondersteuning en advies
Alle budgethouders die onder de nieuwe PGB-regeling vallen kunnen overigens vrijwillig bij het SVB Servicecentrum PGB terecht voor gratis ondersteuning en advies. Onder andere op het gebied van collectieve verzekeringen, model-zorgovereenkomsten en arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook kunnen budgethouders met een arbeidsovereenkomst er terecht voor financiële compensatie als de zorgverlener ziek is.

Datum: 06-03-2003
Meer informatie: Sociale Verzekeringsbank

Deel: ' SVB wordt facilitaire organisatie PGB-nieuwe stijl '
Lees ook