svh

7 september 1999

svh en meesterkoks partners in nieuwe opleiding zelfstandig werkend vakman

op dinsdag 7 september was jacques fit, vice-voorzitter van svh onderwijscentrum, een van de sprekers tijdens de gildemanifestatie in de nieuwe kolfbaan in gorinchem. in zijn toespraak complimenteerde hij het gilde van nederlandse meesterkoks met zijn plan "De opleidingstrilogie". Hierin worden de plannen met betrekking tot een nieuwe voortgezette duale, digitale opleiding Zelfstandig werkend vakman omschreven. SVH Onderwijscentrum zorgt daarbij voor digitale ondersteuning en voor ranchediplomering. "Dit initiatief zal wellicht de Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) inspireren om meer kwaliteit te leveren en de samenwerking met de leerbedrijven te verbeteren", aldus Fit.

Hij prees het Gilde ook voor het feit dat zij het belang van procesmatig koken inzien en deze ontwikkeling niet positioneren als een bedreiging of degradatie, maar als een kans. Naast lovende woorden over de visie van het Gilde op het koksvak en zijn innovatieve rol plaatste Fit ook enkele kritische kanttekeningen bij het opleidingsplan. Hij vroeg zich af hoever je als vereniging kunt gaan om geld te verdienen voor het realiseren van ideële doelstellingen. Fit doelde daarmee op het beroep dat gedaan wordt op de tijd van de leden. Verder gaf hij het Gilde in overweging om via de SVH een overheidserkenning aan te vragen bij het Ministerie van OC&W als alternatief voor de particuliere status van de opleiding. "Dan draagt het Ministerie de kosten van de begeleiding door de LOB-consulent en kunnen de leerbedrijven gebruikmaken van de fiscale maatregel voor het leerlingwezen", aldus Fit. Tot slot riep Fit het Gilde op om de nieuwe beroepsopleiding op termijn toegankelijk te maken voor alle leerlingen en bedrijven die aan de kwaliteitseisen voldoen en er geen "Meesterkokcircuit" van te maken. "U weet immers dat het negentiende-eeuwse gildesysteem helaas aan protectionisme ten onder is gegaan", aldus Fit.

Deel: ' SVH en meesterkoks partners in nieuwe opleiding '
Lees ook