SVS Inburgering biedt exact wat minister Asscher zoekt


ZEIST, 20160425 -- In de media verschijnen continu berichten dat het inburgeringstraject van een gemiddelde vluchteling momenteel niet goed verloopt. Minister Asscher heeft dat vorige week in een brief aan de Tweede Kamer ook ruiterlijk toegegeven. Asscher weet nog niet waar het aan schort, SVS Inburgering echter wel. Middels diepgaande gesprekken met vluchtelingen is het SVS duidelijk geworden dat het momenteel vooral ontbreekt aan goede begeleiding, intensieve lesprogramma’s en het opdoen van werkervaring op de Nederlandse werkvloer. SVS Inburgering heeft hier in oktober 2015 al op ingespeeld en opent daarom op 1 mei haar eerste opleidingscentrum in Nieuwegein.

Meerwaarde van SVS Inburgering

Middels intensieve gesprekken met huidige en vroegere vluchtelingen is duidelijk geworden dat het huidige inburgeringstraject simpelweg niet voldoet. Wat biedt SVS Inburgering de vluchteling wél aan, dat momenteel nog niet wordt geboden?
  • Begeleider is op de hoogte van situatie en status van de vluchteling
  • Begeleider spreekt moedertaal van de vluchteling
  • Vluchteling wordt mogelijkheid geboden stage te lopen
  • Bij voldoende inzet krijgt vluchteling studiegarantie
  • Uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt
Wilt u meer weten over de voordelen van SVS Inburgering, kijk dan op de website www.svs-inburgering.nl

Roland Bruinier van SVS Inburgering vult aan: “De absolute meerwaarde van ons inburgeringstraject zit ‘m in het gegeven dat alle redelijke wensen van de (oud-)vluchtelingen zijn verwerkt in ons traject. Door middel van de vele diepgaande gesprekken met hen is ons duidelijk geworden waar het tot op heden aan schort. De begeleiding is namelijk niet optimaal en hen wordt niet de mogelijkheid geboden stage te lopen. Deze hiaten zijn bij ons inburgeringstraject volledig weggenomen. Ons traject is gerealiseerd voor en door vluchtelingen, en sluit daardoor perfect aan op de wensen van de vluchteling zelf.”

Hoe werkt inburgering via SVS Inburgering?

De eerste stap tot een goede inburgering moet worden gezet door de vluchteling zelf. Deze persoon dient zich aan te melden via de hierboven genoemde website. Na een uitgebreid intakegesprek en een daaropvolgende test wordt duidelijk hoe het inburgeringstraject eruit komt te zien. Het totale plan wordt aangeboden aan de vluchteling, waarna deze persoon – met behulp van een native speaker die hem/haar continu begeleidt – de mogelijkheid krijgt in te stemmen met het voorgestelde traject.

Opening opleidingscentrum Nieuwegein

Deze hele discussie heeft ertoe geleid dat na een zorgvuldige voorbereiding per 1 mei 2016 een opleidingscentrum in Nieuwegein wordt geopend dat sterk rekening houdt met de omstandigheden en wensen van de statushouders, maar ook met de eisen die de Nederlandse samenleving stelt. SVS Inburgering is het resultaat van een samenwerking tussen SVServicecenter (ruim 15 jaar actief op het gebied van re-integratie), Allerzorg (een van de grootste particuliere thuiszorgorganisaties), oud-vluchtelingen en strategische partners.

SVS Inburgering start per 1 mei 2016 in Nieuwegein, maar de beschikbare plekken voor cursisten zijn beperkt. Cursisten die zich nog willen aanmelden kunnen dat doen via de website of via onderstaande contactgegevens. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan extra opleidingslocaties in onder andere Zeist, De Bilt, Den Haag en Amsterdam.

Voor meer informatie over het inburgeringstraject van SVS Inburgering, alsook de opening van het opleidingscentrum in Nieuwegein, kan contact worden opgenomen met:

SVS Inburgering
info@svs-inburgering.nl
www.svs-inburgering.nl
030 711 56 84

Deel: ' SVS Inburgering biedt exact wat minister Asscher zoekt '
Lees ook