D66

SWB Bijeenkomst Werkgroep Mensenrechten
22 december 1999

Uitnodiging:

Geacht werkgroepslid/geïnteresseerde,

Zoals u wellicht al weet vindt aanstaande woensdag (22 december) alweer de laatste bijeenkomst van de SWB-werkgroep Mensenrechten plaats. De bijeenkomst zal grotendeels in het teken staan van de voorbereiding van de twee conferenties die de werkgroep op korte termijn wenst te organiseren.

Belangrijk: de bijeenkomst vindt -in tegenstelling tot vorige bijeenkomsten- NIET plaats in Den Haag, maar in de Kargadoor te UTRECHT (loopafstand van station CS). Adres: Oudegracht 36, tel. 030 - 231 03 77.

Agenda:

1. 19.30 Opening en vaststelling agenda

2. 19.35 Mededelingen

3. 19.45 Bespreking definitieve programma en organisatie Conferentie 'Humanitaire Interventie' (22 januari)

4. 20.15 Afwikkeling 'Humanitaire Interventie-project'
5. 20.25 Bespreking voorstel conferentie 'Mensenrechten en handel'
6. 20.45 Publiciteit Werkgroep

7. 20.55 Politieke actualiteit

8. 21.10 Rondvraag

9. 21.20 Afsluiting

We hopen dat u mogelijkheid ziet om op 22 december aanwezig te zijn op bovengenoemde bijeenkomst in Utrecht.

Graag tot dan en met vriendelijke groet,

Marianne Douma (wnd. voorzitter), tel: 030-2714103

Peter Ras (secretaris), tel: 030-2342066

SWB D66

Telefoon 070 356 60 41

Email swb@d66.nl

Deel: ' SWB Bijeenkomst Werkgroep Mensenrechten D66 '
Lees ook