Lisse, 30 november 1999.

Swets Blackwell klaar voor 21e eeuw na ondertekening fusieovereenkomst

Nadat in juni j.l. al een intentieverklaring was ondertekend heeft vandaag, dinsdag 30 november, in Lisse de formele ondertekening plaatsgevonden van de fusieovereenkomst tussen Blackwell Information Services en Swets Subscription Service.

De nieuwe onderneming heet Swets Blackwell. De meerderheid van de aandelen in het nieuwe bedrijf is in het bezit van Swets & Zeitlinger en het hoofdkantoor wordt gevestigd in Lisse. De activiteiten van Swets Blackwell zullen begin volgend jaar officieel worden gestart.

De fusie betreft het samengaan van activiteiten op het gebied van abonnementenbeheer en informatiediensten van Blackwell en Swets. De boeken- en winkelactiviteiten van Blackwell Ltd en de divisies gericht op het verzorgen van antiquarische uitgaven, het beheer van documentinformatiesystemen en -diensten, de publicatie van wetenschappelijke tijdschriften en de uitgave van psychologische tests van Swets & Zeitlinger BV vallen buiten de overeenkomst.

Direct na de ondertekening van de overeenkomst zal Swets Blackwell een begin maken met de implementatie van de overeengekomen plannen voor de nieuwe bedrijfsstructuur, de integratie van personeel, kantoren en systemen, en de herziening van de diensten en producten van het bedrijf. De benoemingen op managementniveau zijn in voorbereiding en in de komende maanden worden tevens alle overige posities ingevuld. De volledige integratie van alle systemen en kantoren zal in 2001 zijn afgerond, waarbij de meeste systemen al in de loop van 2000 worden geïntegreerd.

Swets Blackwell wordt met een omzet van ruim twee miljard gulden de grootste tijdschriftagent en intermediair voor informatiediensten ter wereld. Het bedrijf heeft ongeveer 1200 medewerkers met kantoren in 18 landen over de hele wereld en biedt bibliotheken, wetenschappers en uitgevers een compleet dienstenpakket voor het leveren en beheren van gedrukte en elektronische tijdschriften. Zowel Swets als Blackwell hebben in de afgelopen jaren een aantal unieke diensten ontwikkeld voor toegang tot full-text elektronische tijdschriften, databases en contents-informatie. Deze diensten worden volledig geïntegreerd in het nieuwe bedrijf en vervolgens opnieuw geïntroduceerd, waardoor klanten ook in de toekomst verzekerd kunnen zijn van een betrouwbare service.

Klanten en uitgevers zullen geregeld worden geïnformeerd over de voortgang van de integratie van diensten en systemen.

Swets en Blackwell's, twee van 's werelds meest vooraanstaande tijdschriftagenten en intermediairs voor informatiediensten, verschaffen duizenden bibliotheken en onderzoekers over de hele wereld innovatieve diensten op het gebied van gedrukte en elektronische publicaties.

Als gevolg van de invloed van Internet en elektronische netwerken ondergaan de publicatie en distributie van tijdschriften momenteel zeer grote veranderingen. Dat leidt tot steeds nieuwe behoeften van klanten en uitgevers. De beide fusiepartners hebben erkend dat een bundeling van kennis en expertise de nieuwe organisatie een unieke mogelijkheid biedt om daar in het nieuwe millennium op in te kunnen spelen. Beide bedrijven hebben veel ervaring op het gebied van dienstverlening aan bibliotheken over de hele wereld en hebben een zeer goede staat van dienst wat betreft het ontwikkelen van klantgerichte services. Door de fusie ontstaat een bedrijf met een leidende positie op de markt voor informatie- en tijdschriftdiensten en dat is gespecialiseerd in de totale dienstverlening aan bibliotheken en uitgevers over de hele wereld.

Swets en Blackwell's hebben een bedrijfsfilosofie die in zeer veel opzichten met elkaar overeenkomt. Ze hechten beide veel waarde aan een snelle, persoonlijke en klantvriendelijke service en een innovatieve benadering van de behoeften van bibliotheken. Bovendien beschikken beide bedrijven over zeer ervaren en professionele medewerkers die ervoor zorgen dat de nieuwe organisatie perfect kan inspelen op de wensen van de klanten.

Blackwell's Information Services, een divisie van Blackwell Limited, is al 90 jaar actief op het gebied van de dienstverlening en informatieverstrekking aan universiteits-, bedrijfs- en overheidsbibliotheken. Het bedrijf heeft vestigingen in Oxford, New York, New Jersey, Sydney, Taiwan, Brazilië, Korea, Zuid-Afrika en Singapore. Andere divisies van Blackwell's zijn Blackwell Retail Ltd. (met 84 boekwinkels in het Verenigd Koninkrijk), Blackwell's Books Services (dat de levering van boeken aan bibliotheken over de hele wereld verzorgt) en twee uitgeverijen, Blackwell Science en Blackwell Publishing.

Swets Subscription Service is een divisie van Swets & Zeitlinger, een internationaal bedrijf dat zeer nauw betrokken is bij alle ontwikkelingen op het gebied van elektronische uitgaven en de distributie van wetenschappelijke en professionele informatie. Swets Subscription Service heeft kantoren in 18 verschillende landen en verzorgt het abonnementenbeheer van zo'n 200.000 titels van meer dan 50.000 uitgevers over de hele wereld. Steeds meer titels zijn tegenwoordig beschikbaar in elektronische vorm of toegankelijk via Internet. De vier andere divisies van Swets & Zeitlinger zijn Swets Backsets Service (naleveren en herdrukken van antiquarische wetenschappelijke uitgaven), Swets Document Systems (beheren van documentinformatiesystemen en -diensten), Swets Test Publishers (ontwikkelen en uitgeven van psychologische tests) en Swets & Zeitlinger Publishers (uitgeven van wetenschappelijke tijdschriften en boeken). Swets & Zeitlinger telt meer dan 800 medewerkers.

Deel: ' Swets Blackwell fuseert met Swets Subscription Service '
Lees ook